Team Dierenbescherming in de prijzen

HEERENVEEN -  Het team preventie van de Dierenbescherming in de regio Noordoost Nederland uit Heerenveen ontving de Zilverschoon Prijs ‘Vrijwilligers van het jaar 2016’.

De preventiemedewerkers kregen de prijs, een geldbedrag van 250,- euro, als beloning voor hun inzet. De prijs wordt namens de Stichting Ida Zilverschoon uitgereikt. Deze stichting beheert een fonds dat wordt ingezet ter ondersteuning van personen of organisaties die zich inzetten voor het beschermen van dieren. De vrijwillig preventiemedewerkers van de Dierenbescherming worden ingeschakeld als dieren niet op de juiste manier worden behandeld, maar er geen sprake is van een strafbaar feit. Vaak gaat het dan om verwaarlozing van bijvoorbeeld honden, katten, konijnen en paarden door onkunde en onwetendheid bij de eigenaar. De preventiemedewerkers vertellen de eigenaar hoe hij zijn dier het beste kan verzorgen, om erger te voorkomen. Daarnaast worden dieren vaak de dupe van psychische en financiële problemen van de eigenaar. De dieren worden dan niet of slecht verzorgd en ook de huisvesting is meestal niet in orde. Als gevolg hiervan zijn de dieren ondervoed, ziek of verwond. Trots De Dierenbescherming regio Noordoost  is trots dat het team preventie de prijs toegekend heeft gekregen. Het geldbedrag mag door het team naar eigen inzicht worden besteed. De Dierenbescherming is 100% afhankelijk van giften en donaties en is voor het uitvoeren van haar activiteiten voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Stichting Ida Zilverschoon De Stichting Ida Zilverschoon heeft ten doel het –al dan niet jaarlijks- uitkeren van een prijs in geld:  de Ida Zilverschoon Vrijwilligersprijs en de Ida Zilverschoon Projectprijs. De prijzen worden toegekend aan personen en/ of een organisatie die zich in bijzondere zin positief heeft onderscheiden op het gebied van de bescherming van dieren en/of het voorkomen en bestraffen van dierenmishandeling. Kijk voor meer informatie op www.stichtingidazilverschoon.nl Tekst en foto Mieke Nijland