Actie voor zwerfkinderen Nepal

HEERENVEEN -  Zwerfkinderen in het aardbevingsgebied in Nepal helpen om de winter te overleven. Dat is de insteek van de kerstactie van de stichting Studenten- en Musaharproject Nepal. 

De stichting hoopt 4000 euro bijeen te brengen voor steun aan 42 kinderen die na de aardbeving hun ouders zijn kwijtgeraakt of afkomstig zijn uit eenoudergezinnen.
De kinderen kwamen een jaar na de aardbeving uit de bergen naar het kleine en arme dorp Amale in het Gorkhagebied. Zij werden opgevangen door de dorpsbewoners. Daarna kregen ze onderdak in de nieuw gebouwde school in Amale. Ze slapen onder begeleiding van onderwijzers in de lokalen en krijgen overdag les. SMPN stuurde in de zomer een donatie voor eten, drinken en kleding voor de zwerfkinderen. Er is nu opnieuw geld nodig voor dekens en eten. Er wordt gekeken naar een oplossing voor deze groep kinderen.
De nieuwe school in Amale is een van de zeven nieuwe aardbevingsbestendige scholen in het Gorkhagebied die SMPN samen met partnerorganisatie Village Environment Nepal en de Wilde Ganzen heeft gebouwd. Dat was mogelijk dankzij giften van scholen, kerken, bedrijven en particulieren. SMPN gaat door met hulp in afgelegen dorpen die niet of onvoldoende hulp krijgen van de overheid en grote organisaties. 
Giften zijn welkom op  NL 18 INGB 0008 7191 23  t.n.v. SMPN Heerenveen onder vermelding Zwerfkinderen