De Uitdaging: “Het bruisende hart zijn”

Heerenveen - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Nynke Andringa, manager van de bibliotheken in de gemeente Heerenveen.

Heel vroeger wilde Nynke Andringa (62) de verpleging in, maar het allerliefst was ze boer geworden. Ze komt van de boerderij en had graag het werk van haar vader overgenomen. Dat was in die tijd niet aan de orde en een van haar broers nam dan ook de boerderij over. In de loop van de tijd kwam Nynke erachter dat verpleegkunde niet haar roeping was, maar dat ze wel gek was van boeken. Ze belandde daarom ook in het bibliotheekwerk.

Boeken “Na de middelbare school kwam ik een vacature tegen bij de bibliotheek van Leeuwarden. Dat was een baan waarbij je tegelijkertijd een opleiding kon volgen en kon werken”, vertelt Nynke Andringa. Nynke heeft altijd iets met bibliotheken gehad. Vroeger heerste er een grote leestraditie in het gezin. “Omdat we op een boerderij woonden, vijf kilometer buiten het dorp, waren wij toch ook aangewezen op boeken. Ik vond het fantastisch. Een keer per week kwam de Bibliobus en kon je vijf boeken lenen. Die had ik na een dag al uit. Maar wij hadden gelukkig thuis ook heel veel boeken. Ik heb veel gelezen.”

Manager bibliotheken gemeente Heerenveen Bij de bibliotheek in Leeuwarden heeft Nynke gewerkt in verschillende functies. Na een jaar of 12 werd ze manager van de bibliotheken in de gemeentes het Bildt en Menaldumadeel. “Na een reorganisatie in 2005 werd daar een bepaalde structuur bedacht die mij niet zo goed leek en het leek mij dan ook niet goed als ik daar zou blijven. Toen kwam ik de vacature voor een manager van de bibliotheken in de gemeente Heerenveen tegen, heb ik daar op gesolliciteerd en de baan gekregen. Dat was tien jaar geleden.” Nynke heeft de bibliotheken in Akkrum, Jubbega en Heerenveen onder haar hoede. Ze moet zorgen dat de aparte taken die elke werknemer heeft met elkaar verbonden zijn en dat het niet als los zand aan elkaar hangt. “Ik ben heel allround bezig met van alles en nog wat.”

Verandering In de ruim tien jaar dat Nynke manager is in Heerenveen, heeft ze een aantal grote veranderingen meegemaakt. “Zoals de grote verbouwing die we in 2007 hadden en de daaropvolgende herinrichting in 2012. En recentelijk de herinrichting die mogelijk werd gemaakt door een erfenis van 50.000 euro die we kregen van een Heerenveens Bakkersechtpaar. Veranderingen zijn ook dat we steeds meer aandacht voor het bestrijden van laaggeletterdheid hebben en hulp bieden bij de toenemende digitalisering in de samenleving. Veel mensen kunnen zich redden op internet, maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen. Die vragen hier hulp. Vroeger kregen we veel informatievragen over van alles en nog wat en dat heeft zich nu verlegd naar vragen om hulp. Bijvoorbeeld: Hoe werkt mijn tablet?” Daarom is onder andere de Klik & Tikcursus in het leven geroepen waar men de basisbeginselen van het werken met een computer leert. Wat volgens de manager ook echt veranderd is, is dat de bieb steeds meer het dorpsplein wordt en dat er veel reuring is.

Plek voor iedereen “Als bibliotheek zijn we er voor iedereen. Van hoog tot laag, van arm tot rijk en van 0 tot 100. Je kunt hier altijd binnenlopen. Ik vind dat heel mooi van een instelling dat dat kan. Dat je een plek hebt in je gemeente of dorp waar je gewoon zo naar binnen kunt lopen, waar je kunt zitten, een praatje kunt maken, een kopje koffie kan drinken, de krant kan lezen of naar een lezing toe gaat.” Nynke vindt het ook fijn dat het gewoon normaal is dat je zomaar de bieb binnen kunt lopen en dat niemand dat vreemd vindt. Dat is volgens haar een groot goed, dat je een plek in je woonplaats hebt waar dat kan.

Bruisend hart Haar uitdaging is dan ook dat de bibliotheek het bruisende hart van de gemeenschap is. “Dat zien we aan allemaal dingen. Een voorbeeld is het in 2007 gestarte Seniorcafé. Toen het begon, moest het nog helemaal opgebouwd worden en nu zitten er elke woensdagochtend 30-35 mensen koffie te drinken. De uitdaging is ook om er voor te blijven zorgen dat mensen de bibliotheek weten te vinden en dat ze geen enkel beletsel of barrière voelen om hier naar binnen te gaan. Dat we blijven zorgen dat er reuring is en dat de bibliotheek klinkt als een klok op elk gebied.” Voor zichzelf vindt Nynke het ook belangrijk dat de bibliotheekbezoekers zichzelf kunnen zijn en dus ook Fries kunnen spreken. “Ze noemen Heerenveen wel het Friese Haagje, dat moet je dan ook in praktijk brengen.”

Bestaansrecht “Ik ben er trots op dat we veel mensen trekken, dat de activiteiten goed lopen en dat we zien dat mensen behoefte hebben aan het DigiTaalhuis waarmee we laaggeletterden helpen. Maar ook dat we een goede relatie hebben met het onderwijs en veel doen aan preventie. Dat we leerlingen op een leuke en speelse manier het leesplezier bijbrengen. Het voorkomen van laaggeletterdheid is uiterst belangrijk en is uiteindelijk goedkoper dan het bestrijden ervan op latere leeftijd.” Volgens de manager heeft de bibliotheek zeker bestaansrecht. “Het is lastig te zeggen hoe het er over vijf of tien jaar uit zal zien, maar dat de bieb en haar functies blijven bestaan, dat is een ding dat zeker is.”

Mieke van Veen