Raadslid In Het Nieuws: “Iedereen moet mee kunnen doen”

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar zij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Betty van der Ven, raadslid voor de PvdA.

Als raadslid van de PvdA zit ik sinds 2010 in de gemeenteraad van Heerenveen. In mijn portefeuille zit onder andere onderwijs, ouderenbeleid, armoedebeleid en de sociale werkvoorziening Caparis.

Met deze portefeuilles ben ik elke dag betrokken bij de inwoners van onze gemeente. In het ouderenbeleid heeft een grote verandering plaatsgevonden. De ouderen blijven nu zolang mogelijk thuis wonen en ook in onze gemeente zijn de meeste verzorgingshuizen verpleeghuizen geworden. Als raadslid ben ik heel vaak een vraagbaak en steun bij deze grote verandering.

Als je het over armoede hebt, heb je met veel zaken te maken. Bijstandsgerechtigden die soms al heel lang met weinig inkomen moeten rond komen, die soms al heel lang solliciteren naar een baan en maar niet weer op de arbeidsmarkt terecht komen. Ook zij willen graag weer meedoen. Gelukkig is op initiatief van PvdA Heerenveen de zorgverzekering AV Frieso weer mogelijk voor de minima.

De regering heeft kortgeleden 100 miljoen extra uitgetrokken voor kinderen uit arme gezinnen. Kinderen moeten mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Om er zeker van te zijn dat het geld terecht komt bij de kinderen, komt hier een praktische aanpak: kinderen worden in natura geholpen, bijvoorbeeld met zwemlessen, voetbalschoenen of een fiets. Als PvdA Heerenveen willen we dat iedereen mee kan doen.

Een andere zaak die op dit moment erg speelt, is de laaggeletterdheid in onze gemeente. De Stichting Partoer heeft in opdracht van de Provincie Fryslân een onderzoek ingesteld over de laaggeletterdheid in alle gemeenten in Fryslân. De gemeente Heerenveen scoort tussen de 13 en 16%, dat is hoger dan de Friese gemeenten en de gemeenten in Nederland.

In de wereld van digitalisering is het een must om inwoners die laaggeletterd zijn of een taalachterstand hebben, de weg te wijzen over een computer, iPad of mobiele telefoon. Ook hier ga ik mij inzetten om de laaggeletterden een taalcursus te kunnen aanbieden waar maatwerk een vereiste is.

Natuurlijk is politiek ook emotie. Perspectief bieden aan mensen die onzeker zijn over hun toekomst is een grote en belangrijke opdracht. Onzekerheid over werk, maar ook over bijvoorbeeld zorg kan veel problemen veroorzaken. Daar ligt voor mij als raadslid van PvdA Heerenveen een taak. Iedereen moet mee kunnen doen. Als raadslid moet je midden in de samenleving staan en voor iedereen een luisterend oor hebben.