Hans Achterhuis in Filosofisch Café Heerenveen

HEERENVEEN -  – Lezing door Prof. Dr. Hans achterhuis in Filosofisch Café aan de Herewal 10 in HeerenveenOp woensdagavond 14 december om 20:00 bent u van harte welkom bij het Filosofisch Café in het gebouw van de Odd Fellows aan de Herenwal 10 in Heerenveen. Deze avond zal Hans Achterhuis een lezing gevenAchterhuis is emeritis-hoogleraar aan de Universiteit Twenthe. Hij studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Straatsburg. Hij promoveerde op een proefschrift over Albert Camus. Hij combineerde zijn wetenschappelijk werk lang met functies bij maarschappelijke organisaties als Werelddiaconaat en het Nederlands Centrum voor Buitenlanders.Sinds het seizoen 2014 - 2015 wordt er in het Odd Fellow-huis aan de Herenwal 10 in Heerenveen van tijd tot tijd een Filosofisch Café georganiseerd. Na een lezing over een filosofisch onderwerp volgt na de pauze een discussie. De bijeenkomsten beginnen doorgaans om 20.00 uur en zijn om 22.00 afgelopen. De bijeenkomsten zijn zowel voor leden als voor niet-leden. Vanwege de beperkte ruimte is er een maximaal aantal deelnemers. U dient zich daarom per mail aan te melden via  info@filosofischcafeheerenveen.nl Entree is € 6,50 incl. koffie / thee. Te voldoen in de zaal. Pinnen is helaas niet mogelijk.Op de website www.oddfellowsheerenveen.nl vindt u uitgebreide informatie.