Buurtsportwerk krijgt vervolg in Weststellingwerf

NOORDWOLDE - Buurtsportwerk krijgt een vervolg in Weststellingwerf. Dinsdagmiddag werd in sporthal De Duker in Noordwolde de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De officiële ondertekening wwerd voorafgegaan door een les ‘Smovey’ voor de stuurgroepleden. Dit is een nieuwe tak van sport die wordt verzorgd door oefentherapeut Nanneke de Haan. De buurtsportcoaches hebben de afgelopen drie jaar laten zien dat zij in de gemeente Weststellingwerf mensen meer aan het sporten en bewegen krijgen. Hun werkzaamheden zoals het organiseren van beweegactiviteiten voor jong en oud gaat ook de komende jaren door. Dinsdag 6 december ondertekenen de betrokken partijen de overeenkomst. De buurtsportcoaches zijn hard nodig, omdat sport en bewegen vaker als middel ingezet wordt voor de volksgezondheid en de doelen uit het sociale domein. Daar hebben de samenwerkingspartners de gemeente Weststellingwerf, stichting Comprix, Linde College, Sport Fryslân, Terra en Timpaan Welzijn allemaal mee te maken. Samen willen zij met de buurtsportcoaches inwoners vitaler maken. Sport Fryslân coördineert de activiteiten en zorgt er voor dat de buurtsportcoaches voorzien zijn van de juiste kennis. Dit heeft de buurtsportcoach nodig, want hij/zij is de spin in het web in de gemeente, maakt verbindingen tussen sport, onderwijs, welzijn en zorg. Ook ondersteunen en versterken zij de sportverenigingen, organiseren ze sport- en bewegingsactiviteiten voor niet of minder actieve inwoners. Sport Fryslân verzorgt het werkgeverschap van de buurtsportcoaches. (Foto: Lenus van der Broek). Foto ondertekening v.l.n.r.: Herman Scheltinga, afdelingsdirecteur Terra, Frans Kloosterman, wethouder, Anke van Gorkum, regiomanager Timpaan Welzijn en Sijbe de Jong, senior beleidsmedewerker Comprix. Op de foto ontbreekt Jan Kroon, rector Linde College.