Woningcorporatie presenteert plannen voor 52 woningen in Heerenveen

HEERENVEEN -  Eind november presenteerde WoonFriesland de sloop- en nieuwbouwplannen van 52 woningen in Heerenveen.

Tijdens de derde bewonersavond zijn aanwezigen geïnformeerd over onder andere de terugkeergarantie. Ook konden zij vragen stellen over de plannen. In januari gaan huurders om tafel met de woningcorporatie en kunnen ze tijdens individuele gesprekken aangeven of ze akkoord gaan met de plannen voor hun woning. De nieuwbouwplannen gaan over 52 woningen aan de Tjerk Bottemastraat, Piet van der Hemstraat, Vermeerstraat en de Van Goghlaan. De betreffende panden uit 1965 voldoen niet meer aan het gewenste kwaliteitsniveau. Veertig jaar vooruit De meerderheid van de bewoners op de bewonersavond was enthousiast over de nieuwbouwplannen. Tijdens eerdere bijeenkomsten was een deel benieuwd naar de kansen van onderhoud in plaats van nieuwbouw. Zij gaven aan erg gehecht te zijn aan hun woning. Om met onderhoud weer veertig jaar vooruit te kunnen, moet er zoveel gebeuren dat de investering niet in verhouding staat tot de gewenste kwaliteit. Huurders aan zet In januari 2017 komt WoonFriesland thuis bij bewoners om individueel tot een overeenkomst te komen. Huurders kunnen kiezen om te verhuizen naar een andere woning (van WoonFriesland) of terug te keren naar een van de nieuwbouwwoningen. Naar verwachting kan WoonFriesland de bewoners in maart 2017 inlichten of de plannen definitief doorgaan. De nieuwe woningen kunnen klaar zijn in het voorjaar van 2019. Betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid Met de nieuwbouwplannen in Heerenveen bouwt WoonFriesland verder aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Een goede balans tussen duurzaamheid en betaalbare kwaliteit voor onze huurders is hierbij het uitgangspunt. De woningcorporatie focust vooral op kwaliteitsverbeteringen van het totale woningbezit. WoonFriesland kiest voor nieuwbouw als investeren in onderhoud niet leidt tot de gewenste verbeteringen of zorgt voor te hoge huren in de toekomst.