Sint komt met de boot naar De Triade

WOLVEGA -  Zolang Sinterklaas al in het land is, wil juf Akkelien graag dat Sint met de boot naar SBO-school De Triade in Wolvega komt.

De kinderen hebben al verschillende malen aangegeven dat dit echt niet kan. De Spoorsingel is niet diep genoeg en de boot van Sinterklaas te groot. Ook de directeur kreeg de wens van juf Akkelien te horen. Met een smoes werd de juf uit het lokaal gelokt en samen met de kinderen heeft de directeur een brief geschreven met daarin de wens van juf Akkelien en deze naar Sinterklaas gestuurd.

Vrijdagmorgen kwam Sinterklaas met de boot naar de Spoorsingel en legde aan bij het vlondertje voor de school. Sint werd welkom geheten door de nieuwe directeur van school, Tineke Schepers, tevens directeur van SBO DE Kampingerhof in Oosterwolde.

Er bleken geen Pieten aanwezig te zijn, die zijn beide ziek. Wel heeft Sinterklaas de kleding meegenomen en vroeg wie er deze dag zijn Pieten willen zijn. Twee stagiaires wilden dit wel doen. Ook heeft Sint de pakjes meegenomen en natuurlijk heeft hij de pepernoten ook niet vergeten. Daarna bezocht Sinterklaas de verschillende groepen.

(Foto: Lenus van der Broek)