Gemeente Heerenveen en woningcorporaties tekenen overeenkomst

Heerenveen -  HEERENVEEN -  Afgelopen vrijdag  tekenden wethouder Siebren Siebenga, bestuurders van Accolade, WoonFriesland en Elkien en de HuurdersBelangenVereniging Heerenveen en de Bewonersraad een ‘Raamovereenkomst prestatieafspraken Heerenveen 2017-2020’ en ‘Prestatieafspraken 2017’.

Het maken van dergelijke prestatieafspraken wordt voorgeschreven in de Woningwet 2015. Basis voor samenwerking Wethouder Siebenga: “Deze prestatieafspraken zijn een goede basis voor onze samenwerking met de woningcorporaties en de huurdersbelangenorganisaties, ook voor de komende jaren. Samen zorgen voor een sociale huursector die optimaal voldoet aan de behoefte in deze gemeente. We blijven streven naar de beschikbaarheid van een geschikte woning voor alle inwoners binnen hun financiële mogelijkheden.” Sociale huursector In de prestatieafspraken komen Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Kwaliteit, Wonen en Zorg en Leefbaarheid aan de orde. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de samenwerking voor de komende vier jaar: hoe zorgen de partijen samen voor een sociale huursector die optimaal voldoet aan de behoefte van de inwoners van de gemeente Heerenveen. Elk jaar worden nieuwe afspraken gemaakt voor het komende jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan investeringsplannen van de woningcorporaties in kwaliteitsverbetering, sloop, nieuwbouw en verkoop. Prestatieafspraken In april 2016 heeft de gemeenteraad de Woonvisie voor de gemeente voor de komende jaren vastgesteld. In juni hebben de woningcorporaties aangegeven hoe zij denken bij te dragen aan het gemeentebeleid. Vervolgens zijn de partijen samen met de huurdersbelangenorganisaties om tafel gegaan om prestatieafspraken te maken. De Raamovereenkomst en de Prestatieafspraken voor 2017 worden ingediend bij Minister Blok van Wonen en Rijksdiensten.