Verwijzing door verloskundigen naar Tjongerschans verder geprofessionaliseerd

HEERENVEEN -  Soms is het nodig dat je als zwangere door je verloskundige (eerstelijns) moet worden doorverwezen naar het ziekenhuis (tweedelijns).

Voorheen ging dit altijd via fax en beveiligde e-mail. Vaak moesten er daarna nog de nodige telefoontjes tussen de verloskundige en het ziekenhuis plaatsvinden om meer informatie op te vragen. Vanaf 1 december worden dergelijke verwijzingen uitgevoerd via ZorgDomein. Dit is het verwijssysteem dat het ziekenhuis ook gebruikt voor de verwijzingen van huisartsen. Via dit systeem kunnen op een veilige en volledige manier alle benodigde gegevens van de zwangere door de verloskundige naar het ziekenhuis worden gestuurd. Dit is een mooie vervolgstap in de samenwerking binnen het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) Heerenveen e.o. In dit verband werken professionals uit de regio Heerenveen intensief met elkaar samen met als doel excellente geboortezorg te organiseren. De samenwerking binnen de geboortezorg regio Heerenveen is uniek. Continu wordt er in gezamenlijkheid gezocht naar verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het verwijsformulier in ZorgDomein is met de inbreng van alle professionals ingericht, zodat het voor iedereen werkbaar is.  De informatie komt tijdig, volledig en veilig aan bij de gynaecoloog of klinisch verloskundige in Tjongerschans. “Het is fijn om de benodigde informatie over de zwangere op deze manier te ontvangen. Zo kun je je goed voorbereiden op het bezoek van de zwangere en hoef je niet meer achter benodigde gegevens aan te bellen,’’ aldus Gerco Jansen, gynaecoloog in Tjongerschans. Hij vervolgt: “Ook worden de gegevens van de doorverwijzing meteen overgenomen in ons Elektronisch Patiëntendossier, hiermee voorkom je fouten, dus deze ontwikkeling komt de patiëntveiligheid ten goede.”