,Jongvee verdient meer aandacht' 

WOLVEGA -   'Jongvee verdient meer aandacht' was de algemene boodschap die de 200 bezoekers aan de thema avond 'Op zoek naar het gouden kalf!' meekregen.

Dierenkliniek Wolvega en dierenartsenpraktijk ZuidWest Friesland hadden woensdagavond in de Beach Club in Lemmer -in samenwerking met Flynth en Agrifirm- sprekers uitgenodigd die signaleerden dat bedrijven minder jongvee aanhouden, maar dat het met de technische resultaten echt nog wel beter kan. Vaarzen die kalven op 27 maanden, kalveren die een groei van 400 gram halen, kalversterfte, inclusief doodgeboorte van 15% en opfokkosten die variëren van 3 tot 7 cent per liter. De inleiders tijdens de thema avond konden voorbeelden genoeg noemen waar het in de jongvee opfok beter kan. 'De jongvee opfok omvat 20% van de kostprijs van een liter melk', rekende Jan Kuiper van Flynth voor. 'Ik verwacht de komende tijd meer melkveehouders die zich afvragen of ze het jongvee zelf gaan opfokken of de opfok gaan uitbesteden.' Minder jongvee betekent meer melkkoeien en dus meer omzet in melkgeld. 'Daar tegenover staat dat je vaarzen moet aankopen of jongvee gaat uitbesteden, beide kostenposten. Doe dat wat bij je past.' Het begint bij meten Bij de Dierenkliniek Wolvega worden hele goede ervaringen opgedaan met de JongveeCoach, een praktische tool om jongvee opfok te verbeteren. Dierenarts Maria Aalders begeleidt binnen de praktijk de studiegroepen. 'Meten is weten', noemt ze als belangrijk advies. 'Weet waar je staat met de jongveeopfok. Hoe is de biestkwaliteit? Wat is de groei? Wanneer je dat inzichtelijk hebt, kun je ook werken aan verbeteringen.' Een groei in de speenperiode halen van 800 gram en meer is dan heel goed mogelijk, gaf Maria aan. 'Een hoge jeugdgroei levert meer melk op in de eerste lactatie, met de jongvee opfok investeer je in de toekomstige melkproductie.' De biest is voor een goede start van levensbelang, benadrukte Alex Nieuwland van Agrifirm/Nutrifeed. Daarna volgt kunstmelk. 'Dat is meer compleet dan koemelk, bevat belangrijke vitaminen en mineralen en past bij de stofwisseling van de kalveren.' Hij adviseerde veehouders een duidelijk doel te stellen in de opfok: wil je de vaarzen laten kalven op 22 of 24 maanden? 'Maak dan een goed plan, liefst in samenwerking met je opfokspecialist en dierenarts en ga ermee aan de slag. In teamverband houd je elkaar scherp en werk je samen voor het beste resultaat.' (Foto: Lenus van der Broek)