Raadslid In Het Nieuws: “Wat bezielt je?”

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar zij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Gerrie Rozema, fractievoorzitter van GroenLinks.

Bij de opening van Het Heerenhuys Mannenmode in Akkrum vroeg iemand naar mijn drive, ofwel: wat mij bezielde om raadslid te zijn. Een goede vraag. Ik ben inmiddels een jaar of zeven actief voor GroenLinks, de afgelopen twee jaar als raadslid in Heerenveen. Waarom doe ik dat eigenlijk? En voor wie?

Mensen stemmen eenmaal in de vier jaar en daarmee houdt voor velen de belangstelling voor de gemeentepolitiek op. Dat is jammer, want alles wat er in de gemeenteraad besloten wordt, raakt de inwoners van de gemeente Heerenveen. Het gaat immers om de directe leefomgeving: of kinderen veilig van school naar huis kunnen fietsen, het verlenen van een bouw- of milieuvergunning, het bedrag dat gevraagd wordt voor de himmelsjek, het wel of niet ondersteunen van een museum, een nieuwe grasmat voor de voetbalclub, straatverlichting et cetera.

Het lijkt erop dat mensen moe zijn van politiek en hun interesse ervoor hebben verloren. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst 45,9%. Ruim de helft van de kiesgerechtigden nam niet de moeite een stem uit te brengen. Ik denk dat gemeenteraadsleden aan de slag moeten met deze boodschap. We moeten zorgen dat mensen weer betrokken raken, betrokken worden bij hetgeen er gebeurt in hun omgeving. De gemeente moet niet alleen meedelen en informeren, maar actief luisteren en ruimte geven aan burgerinitiatieven. De gemeente is er immers voor de burger en niet andersom.

Mensen zijn betrokken en willen graag meepraten en meedenken over hetgeen er in hun buurt of wijk gebeurt, zo blijkt ook tijdens de kortgeleden gehouden Friese dorpentop. Momenteel worden in de gemeente Heerenveen experimenten op kleine schaal gedaan waarin buurtbewoners een actieve rol spelen. Een veranderende rol van de gemeente en de inwoners betekent ook een andere invulling van het raadslidmaatschap.

Raadsleden zullen ervoor moeten zorgen dat mensen ruimte krijgen en geholpen worden om hun plannen naar voren te brengen en te ontwikkelen. Zij moeten daarbij rekening houden met de gekozen kaders en een afweging maken tussen het individuele belang en het maatschappelijk belang. Hier zet ik mij voor in, voor GroenLinks, vanuit hetgeen mij bezielt: het o zo kwetsbare groen in onze gemeente en voor diegenen die binnen onze samenleving even of gedurende langere tijd buiten de boot dreigen te vallen. Daar ligt in mijn ogen de uitdaging en dat is wat mij drijft!