De Ontmoeting: Henk Slavenburg

Heerenveen - Waar komen mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in de rubriek De Ontmoeting Henk Slavenburg, vrijwilligerscoördinator bij de Aandachtschenkerij van het Apostolisch Genootschap in Heerenveen.

Wie ben je? “Mijn naam is Henk Slavenburg en ik geniet de leeftijd van 69 jaar. Sinds 1995 behoor ik tot het Apostolisch Genootschap in Heerenveen, een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Van beroep ben ik verandermanager, organisatieadviseur en systemisch en energetisch therapeut. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk. Onder meer als ambassadeur van de Ambassade van Vrede in Heerenveen, als algemeen coördinator Fryslân in Dialoog en voor Samen in Midden in Heerenveen. Mijn missie is het verbinden van mensen en van organisaties door - met respect voor verschillen - bruggen te bouwen om daarmee de tendens tot polarisatie in onze samenleving tegen te gaan.” Waar staat het Apostolisch Genootschap in Heerenveen voor? “Religieus in de betekenis van verbinden, naar het Latijnse woord religare. De religieuze basis is het gevoel van verbondenheid met alles wat is. Deze basis vertaalt zich in een humanistische levenshouding. We voelen de verantwoordelijkheid om zorgvuldig en ethisch te handelen. Het spoort ons aan zorgvuldig om te gaan met elkaar, de wereld en haar bronnen. Daarbij is liefde tot de medemens een belangrijke waarde die we in praktijk willen brengen.” Wat is het idee achter de Aandachtschenkerij? Het idee is ontstaan naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs en de vluchtelingenproblematiek met alle emoties die dit opriep. Om die reden wilden we, voor wie daar behoefte aan heeft, een ontmoetingsplaats en luisterend oor bieden. Daarbij ook denkend aan mensen die zich eenzaam voelen. Behoeften van mensen kunnen daarbij heel verschillend zijn; mensen die gewoon een 'rustplaats' zoeken, die hun boosheid of angst willen delen, die in verwarring zijn, hun verhaal willen vertellen enzovoort. De Aandachtschenkerij is gestart in juli van dit jaar in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Piet van der Hemstraat 2, Heerenveen. Ik coördineer de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. De Aandachtschenkerij maakt onderdeel uit van ‘Samen in Midden’, een samenwerkingsverband van meerdere organisaties in Heerenveen.” Wat is er te doen tijdens de Aandachtschenkerij? “Op sommige ochtenden kunnen er ook andere activiteiten plaatsvinden zoals een lezing, een expositie, een dialoog, zang en muziek, een film en dergelijke. Dit wordt dan tijdig bekend gemaakt. Nu is er bijvoorbeeld een expositie met als thema ‘Lust voor het oog’.” Voor wie is de Aandachtschenkerij bedoeld? “Voor ieder die behoefte heeft aan wat aandacht is daar op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een luisterend oor. Dat kan ‘gewoon een praatje’ zijn of in de vorm van een gesprek. Het biedt een plek waar je, onder het genot van een gratis kopje koffie of thee, tot rust kan komen.”