Raadslid In Het Nieuws: “Verbinding en zekerheid”  

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Frank Roosenburg, raadslid voor de PvdA.

De onlangs in de VS gehouden presidentiële verkiezingen zijn het meest recente voorbeeld van toenemende polarisatie in de wereld. De race naar het Witte Huis is al sinds juni dit jaar een mediaspektakel vol met zogenaamde ‘fact free politics’ en ‘fear appeal’. Zowel de democraten als de republikeinen speelden in op angsten van mensen door ze onwaarheden te vertellen of ze zelfs ronduit voor te liegen.

Ook in Nederland is de polarisatie merkbaar. Sommige politici hebben ook de kracht van ‘fear appeal’ ontdekt en gebruiken dit om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten.

Maar eenmaal met mensen in gesprek, blijken de verschillen die zo sterk worden benadrukt, vaak mee te vallen. Mensen uit welke bevolkingsgroep dan ook, willen in principe allemaal dezelfde basiszekerheden. Goed werk met een fatsoenlijk inkomen, goed onderwijs voor hun kinderen en goede voorzieningen voor wanneer zij ouder zijn. Mensen willen graag een functionerend zorgstelsel waar zij zonder te veel onkosten kwalitatief goede zorg krijgen.  Mensen willen zich veilig voelen, zowel thuis als op straat.

Zodra de gevoelens van onzekerheid en onveiligheid toenemen, worden mensen vatbaarder voor het genoemde ‘fear appeal’. Op lokaal niveau kunnen raadsleden zich sterk maken voor zekerheid. Een aantal voorbeelden:

Als PvdA-raadslid vind ik dat de gemeente Heerenveen als werkgever de eigen werknemers zekerheid moet kunnen bieden, daarom hebben wij als PvdA-fractie een motie ingediend die de gemeente opriep om binnen het eigen werknemersverband af te stappen van payrollconstructies. Helaas heeft de rest van de raad deze motie niet ondersteund.

Wij vinden dat mensen recht hebben op een fatsoenlijk inkomen en daarom heb ik mij, vooruitlopend op landelijke wetgeving, namens de PvdA-fractie sterk gemaakt voor een hoger minimumloon voor jongeren, zodat zij een gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt krijgen.

Wij vinden dat mensen met een laag inkomen recht hebben op kwalitatief goede zorg en vinden daarom dat deze groep recht heeft op tegemoetkoming in de zorgkosten.

Om duurzaam en structureel de levens van mensen te verbeteren, moeten we op zoek gaan naar verbinding in plaats van polarisatie, de politiek heeft niet alle antwoorden, maar kan wel helpen met het maken van passende oplossingen.