Van der Valk wil hotel in Heerenveen bouwen

HEERENVEEN -  De gemeente en het Van der Valk-concern gaan onderzoeken welke effecten een nieuw hotel aan de A32 bij Skoatterwâld en Oranjewoud heeft.

Daarvoor gaan zij te rade bij belanghebbende ondernemers en instellingen en bij omwonenden. De uitkomsten van deze gesprekken neemt elk van beide mee in de afweging of het plan wordt voortgezet.  Deze afspraak leggen beiden binnenkort vast in een intentieovereenkomst. Burgemeester Tjeerd van der Zwan: “Ik vind het belangrijk dat we vanaf het begin zorgvuldig omgaan met ieders belangen en betrokken mensen laten meedenken. Zo wordt het voor ons en voor Van der Valk duidelijk waar we op moeten letten bij onze afweging over de haalbaarheid.” Eerst verkennen  Alvorens een ontwikkelingsproces te starten, willen Van der Valk en de gemeente verkennen wat een nieuw hotel betekent voor het ondernemersklimaat en in hoeverre dit hotelplan extra ontwikkelingskansen biedt die passen bij de Heerenveense sport- en ondernemersambities. Daarvoor willen zij het gesprek aangaan met een brede vertegenwoordiging van horeca, ondernemers, instellingen en sport. Daarnaast wordt omwonenden en andere geïnteresseerden gevraagd hoe zij tegen de komst van een nieuw hotel aankijken. Dat gebeurt in een inwonersbijeenkomst waar in het bijzonder inwoners uit Skoatterwâld en Oranjewoud de gelegenheid krijgen in dit vroege stadium mee te denken over het initiatief. Op het gemeentelijke discussieplatform Argu.co kan iedereen een bijdrage leveren aan het gesprek over dit onderwerp. Deze verkenningsfase start begin 2017. Dan besluit over komst hotel Op grond van de uitkomst van de verkenning bepalen de gemeente en het Van der Valk-concern elk voor zich of het hotelplan van tafel gaat of verder wordt ontwikkeld. Het college zal de raad vragen hierover een besluit te nemen. Besluiten gemeente en Van der Valk de volgende stap te nemen, dan volgt een fase waarin het plan wordt uitgewerkt en ingepast in de omgeving. De derde fase van het proces is het bestemmingsplantraject. De resultaten van de voorgaande inpassingsfase worden dan onderwerp van inspraak door inwoners en andere belanghebbenden. Plan Van der Valk Exclusief hotel Het Van der Valk-concern wil in Heerenveen een Van der Valk Exclusief hotel vestigen. Daarvoor heeft het concern een locatie bij de A32 ter hoogte van Skoatterwâld en Oranjewoud op het oog.