Raadslid In Het Nieuws: “Keuzes maken!”

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Tjeerd Waterlander, fractievoorzitter van de VVD.

Op donderdag 10 november heeft de gemeenteraad zich over het huishoudboekje van de gemeente voor 2017 gebogen. Net als bij u thuis, worden door de raad keuzes gemaakt wat er gedaan kan worden met inkomsten en uitgaven en hoeveel geld er gespaard moet worden voor tegenvallers en toekomstige uitgaven. Ik neem u graag mee met een aantal voorbeelden.

Cultuur: Volgend jaar krijgen Museum Belvédère en het Oranjewoud Festival subsidie van de gemeente. Het museum staat financieel onder druk ondanks de bovenregionale bekendheid waardoor er veel bezoekers komen. Het Oranjewoud Festival groeit sterk qua aantal bezoekers, is vernieuwend en creatief.  De actieve houding ten aanzien van het werven van sponsoren is een voorbeeld voor de cultuursector. Als raadslid vind ik dat zowel Museum als Oranjewoud Festival een goede plek moeten krijgen in het nieuwe Cultuurbeleid.

Meyerweg: De wens voor herinrichting van de Meyerweg stond al lang op het wensenlijstje van de VVD en inwoners van De Knipe. Door de eerdere bezuinigingen is het plan op de lange baan geschoven. Namens de VVD heb ik met steun van de gehele raad, het college opgedragen in mei/juni 2017 een aantal passende alternatieven aan te bieden op het voorlopig ontwerp Herinrichting Meyerweg uit 2009. De raad kan dan volgend jaar hierover een besluit nemen.

OZB: In 2017 worden de OZB opbrengsten van de gemeente verlaagd voor woningen en extra verlaagd voor bedrijven. Twee extra verhogingen in 2017 en 2018 gaan niet door. Wat mij betreft een goede eerste aanzet voor lagere lasten!

Mensen met dementie: De deskundige begeleiding voor mensen met dementie en hun omgeving stond onder druk. Ik heb hier meerdere keren aandacht voor gevraagd, ook de Tweede Kamer vroeg om actie. Gelukkig wordt er door De Friesland Zorgverzekeraar met belangrijke aanbieders gewerkt aan afspraken zodat mensen met dementie het recht behouden op individuele begeleiding. Als raadslid blijf ik dit voor u volgen!

Ook in een gezin, bedrijf of instelling zijn er vaak meer wensen dan in het huishoudboekje financieel mogelijk is! In de gemeentepolitiek van Heerenveen is dit niet anders. Vanuit deze wensen een keuze maken is een uiterst boeiend onderdeel van het raadslidmaatschap.