Gemeente Heerenveen biedt regeling ziektekosten

Heerenveen -  HEERENVEEN - Om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen, is de gemeente Heerenveen van plan om vanaf 2017 twee regelingen aan te bieden.

Wethouder Coby van der Laan: “Er is de laatste jaren veel veranderd in het beleid en de regelingen omtrent zorg, welzijn en gezondheidszorg. Mede daardoor is het voor bewoners met een laag inkomen moeilijker om alle zorgkosten en eigen bijdragen te betalen. Ook zijn zij vaak minder goed verzekerd tegen meerkosten van zorg en ondersteuning. Deze regelingen voor mensen met een laag inkomen bieden ieder op hun eigen manier compensatie voor zorgkosten.” Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een keuze te bieden uit twee tegemoetkomingen voor hoge zorgkosten. De Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) biedt een bedrag van € 200,-per jaar om te gebruiken voor bijvoorbeeld een aanvullende verzekering of overige ziektekosten. De Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) is de andere optie. Deze geeft de mogelijkheid om te profiteren van een collectiviteitskorting van € 17,- per maand op de aanvullende ziektekostenverzekering van De Friesland (AV Frieso). Iedereen die voor deze compensatie in aanmerking komt, maakt zelf een keuze voor een van de twee regelingen. Inwoners die een bijstandsuitkering hebben, worden hierover persoonlijk benaderd. Ook mensen met een laag inkomen die geen uitkering ontvangen, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Zij moeten de regeling dan wel zelf aanvragen.