Nieuw voetpad bij Thialf

HEERENVEEN -  Tussen de spoorwegovergang Rotstergaastweg en het parkeerterrein van Thialf is een nieuw voetpad aangelegd dat maandag 7 november is opgeleverd.

Met dit nieuwe voetpad is Thialf vanaf het nieuwe schaatsseizoen voor voetgangers veiliger en makkelijk te bereiken. De afronding van het voetpad is de eerste fase die valt in het project ‘Spoorwegovergang Rotstergaastweg’.   Inzet onderwijs bij werkzaamheden Studenten van de opleiding ROC Friese Poort in Drachten waren betrokken bij de voorbereiding en de aanleg van dit voetpad, onder supervisie van de gemeente Heerenveen en aannemer DVJ (De Vries Joure). Dit als een leer- en werkervaringsplek, een vorm van social return waar de gemeente en provincie veel waarde aan hechten. Bij de uitvoering van het werk wordt op deze manier geïnvesteerd in de toekomst van studenten. Samenwerkingsverband FIKS zorgde voor de match tussen project en studenten.   Project Rotstergaastweg Het voetpad is een onderdeel van het project Spoorwegovergang Rotstergaastweg. De Rotstergaastweg is een drukke overweg met veel vrachtverkeer en overstekende fietsers. Als er straks meer treinen gaan rijden, wordt het nog drukker. De gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en ProRail werken samen aan een aanpassing van de spoorwegovergang. Er wordt meer ruimte gecreëerd zodat fietsers en voetgangers niet meer hoeven over te steken en het vrachtverkeer beter kan doorstromen.   De aanpassing van de overweg Rotstergaastweg maakt onderdeel uit van een groter pakket aan maatregelen aan het spoor die nodig zijn voor de uitbreiding van het aantal treinen tussen Leeuwarden en Meppel/Zwolle. Het traject wordt klaargemaakt voor vier treinen die per uur gaan rijden. Kijk op www.vrij-baan.nl voor meer informatie.