Ieder kind een Kanjer op De Pream

DE KNIPE -  – De Pream is een innovatieve school in De Knipe. En wellicht binnenkort een Excellente School. Goed onderwijs dus. Ook het welzijn van de kinderen staat hoog in het vaandel. Daarom: Kanjertraining op De Pream!

 

Het team van De Pream is erg actief op het gebied van onderwijsvernieuwing en -verbetering. De school dient dan ook op vele gebieden als voorbeeld voor de andere scholen binnen de scholenkoepel De Tjongerwerven CPO. Momenteel is de school zelfs in de race om een Excellente School te worden. Met name het door De Pream ontwikkelde `tjong®talent programma trok de aandacht van de Onderwijsinspectie.


De Pream blijft zich echter ontwikkelen. Recent konden de ouders van De Pream kennismaken met een nieuwe lesmodule: Kanjertraining. Een geweldige naam voor een geweldige training. Vorig schooljaar heeft de school een pilot gehouden in de hoogste klassen. De enthousiaste schoolleider Jan Schaper legde aan de aanwezige ouders uit waarom De Pream heeft gekozen om dit vernieuwende onderwijs nu aan alle groepen te gaan geven en wat deze inhoudt:

Kanjertraining, eerst de kinderen

Veel onderwijsvernieuwingen hebben te maken met de manier waarop een vak wordt geleerd. Sommige hebben te maken met de inhoud van een vak. Kanjertraining richt zich op iets anders: de kinderen. Het idee is simpel: kinderen hebben een veilige omgeving nodig om goed te kunnen leren. Ze moeten zich goed voelen over zichzelf, ze moeten zich goed voelen in de klas. Vanuit deze basis kan een kind echt tot bloei komen en laten zien wat het kan én is. Kanjertraining legt die basis.

De training heeft zich al vele keren bewezen en is door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) beoordeeld als ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’, de hoogst mogelijke beoordeling (voor meer informatie, zie www.kanjertraining.nl). Onlangs heeft ook wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat Kanjertraining effectief is om de sfeer in de klas goed te krijgen én te houden. Als laatste is de training erkend als effectief (preventief) anti-pestprogramma, een actueel thema van de overheid.

Wat is Kanjertraining?

De doelen van Kanjertraining zijn ambitieus maar aantoonbaar haalbaar. De doelen zijn (zoals beschreven op de website):

‘Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.Leren om verantwoordelijkheid te nemen.Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.’ 

Tijdens de training wordt de kinderen op speelse wijze duidelijk gemaakt hoe ze zich gedragen, zowel in de groep als individueel. Er wordt gebruik gemaakt van een viertal gekleurde petten, elk symbolisch voor een bepaald type gedrag. Op deze manier wordt niet het kind beoordeeld maar zijn of haar gedrag, een belangrijk onderscheid. De eigenwaarde van het kind blijft overeind. En, gedrag is aan te passen!

Het gaat niet alleen om ‘vervelend’ gedrag; een kind kan ook verlegen zijn en daarom niet uit de verf komen. Of zich juist verbergen achter een (te) vrolijk masker. De docent zal de kinderen helpen hun gedrag positief te veranderen zodat ze zich niet meer hoeven te verbergen. De kinderen leren zichzelf te vertrouwen én te vertrouwen in de ander.

Kanjertraining op De Pream

Vorig schooljaar is De Pream gestart met een pilot Kanjertraining in de groepen 4, 5 en 6. Docenten en ouders zagen positieve veranderingen bij de kinderen. Ze werden zich meer bewust van hun eigen gedrag en wie ze waren. Ze leerden het gedrag van andere kinderen op waarde schatten waardoor de sfeer in de klas verbeterde. Wat hierbij het belangrijkste was: kinderen leerden ‘eigen baas’ te zijn.  Of het nu gaat om het maken van een moeilijke opdracht of het oplossen van een conflict, ieder kind is zijn eigen baas en verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. De pilot beviel zo goed dat dit besloten is om de training dit schooljaar aan alle kinderen te geven.

Kanjertraining wordt eens per week klassikaal gegeven. Onder leiding van een bevoegd Kanjercoach wordt een thema behandeld en de lesstof doorgenomen. Momenteel zijn er naast schoolleider Jan Schaper twee andere docenten van De Pream bevoegd. De les wordt daarna eenmaal herhaald door de klassendocent. Maar Kanjertraining is geen losstaande les. De training wordt indien nodig tijdens de gewone lessen gebruikt om gedrag van kinderen bespreekbaar te maken. Dit is (onder andere) de kracht van Kanjertraining: het geleerde wordt onderdeel van de dagelijkse activiteiten.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? U kunt altijd contact met ons opnemen (0513-688391; mail@cbsdepream.nl). En uiteraard kunt u ook verder lezen op de volgende websites:

www.kanjertraining.nl
www.cbsdepream.nl/tjong-talent/tjong-talent-de-pream
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/excellente-scholen