CDA Heerenveen: start met afschaffen crisisbelasting

HEERENVEEN -  Tijdens de behandeling van de begroting 2017 heeft het CDA samen met PvdA, VVD en FNP een amendement ingediend, waarmee in de begroting van 2017 de OZB tarieven verlaagd worden.

Daarmee wordt een begin gemaakt met het afschaffen van de crisisbelasting. Het amendement is met brede steun aangenomen.  Heerenveen is uit een diep financieel dal gekomen. Om daar uit te komen, waren forse bezuinigen noodzakelijk. Dat betekende ook dat de lasten  flink verhoogd moesten worden. Dat heeft geholpen. Heerenveen is inmiddels op de goede weg naar financieel herstel. Er is geld gereserveerd voor het onderhoud openbare ruimte en kapitaalgoederen. Ook wordt er geld uit getrokken voor het versterken van de ambtelijke organisatie en ICT. Daarnaast doet Heerenveen het erg goed bij de drie decentralisaties In de visie van de CDA-fractie geldt, dat de belastingbetaler die in slechte tijden meehelpt, in de goede tijden weer een stapje terug mag doen. De meest slechte tijd is voor Heerenveen achter de rug. ,,Daarom is het nu ook tijd dat ook de inwoners hiervan iets merken. En wellicht nog belangrijker; een wijziging in het patroon van jaar na jaar stijgende OZB tarieven. Het OZB-tarief voor woningen wordt verlaagd met 0,5%, en het OZB-tarief voor bedrijven met 1%,'' aldus de CDA-fractie. Maar Heerenveen is er financieel nog niet. Daarom vindt de CDA-fractie dat er blijvend gestuurd moet worden op gezonde financiën. Vandaar ook de stapsgewijze verlaging van de OZB, die daarmee in lijn blijft met het prille herstel. Het is de visie van de CDA-fractie om op termijn de gehele crisisverhoging te schrappen.  De "trap op trap af' participatie van de belastingbetaler.