Open Huis Odd Fellows Heerenveen

HEERENVEEN - Odd Fellows geven op dinsdag 29 november en woensdag 30 november a.s., in een open zitting, informatie over hun activiteiten.

De Johan Willem Frisologe is de mannenloge van de Odd Fellows in Heerenveen. Op dinsdagavond 29 november a.s. wordt vanaf 19.30 uur een zogenaamde open zitting gehouden. De Iris Rebekkahloge is de vrouwenloge van de Odd Fellows in Heerenveen en op woensdagavond 30 november a.s. wordt vanaf 19.30 uur een zogenaamde open zitting gehouden. Deze open zittingen zijn voor iedere geïnteresseerde toegankelijk en biedt de mogelijkheid nader kennis te maken met het werk van de Odd Fellows. Een wereldwijde organisatie die in Nederland en België ruim 3500 leden telt.  De Orde van Odd Fellows wil, ongeacht geloof, cultuur of afkomst,  mensen verbinden en zich dienstbaar maken naar anderen. De Orde is een vereniging op ethische grondslag en de organisatie streeft ernaar eigenschappen in de mens te ontwikkelen, die leiden naar grotere verdraagzaamheid jegens de medemens. De mannen komen wekelijks en de vrouwen ééns  per twee weken in de loge bijelkaar om de ‘accu’ weer op te laden. Daarmee proberen zij naar buiten toe vorm te geven aan de grondbeginselen van de Orde maar ook te werken aan hun eigen vorming. “De loge is voor ons een plaats waar naar elkaar wordt geluisterd en we van elkaar leren. Daarbij staan begrippen als vertrouwen en respect hoog genoteerd. Het sociale aspect wordt als zeer waardevol ervaren,” aldus een woordvoerder. Belangstelling voor de ‘open zitting’? Dan kan men zich opgeven bij: Voor de dinsdagavond Reg Leenes, telefoon06 54763 010 of e-mail reg.leenes@cerescompany.com