Wethouder Broekhuizen opent Bibliotheek op School op Het Vogelnest in Heerenveen

HEERENVEEN - Wethouder Hans Broekhuizen heeft op donderdag 3 november op openbare basisschool Het Vogelnest in Heerenveen de officiële opening verricht van de Bibliotheek op School.

Hij onthulde de banier van de Bibliotheek op School in het Binnenhof van Het Vogelnest, dat kleurrijk versierd was met een leus en door de gemaakte elfjes van alle groepen. Er werd door alle kinderen een lied gezongen en gedanst. Leesconsulent Marloes Landman had voor alle leerlingen een cadeautje van de bibliotheek: een gevuld rugtasje. Drie jaar geleden zijn de bibliotheken Mar en Fean gestart met de Bibliotheek op School als proef. Inmiddels doen er in de gemeente Heerenveen elf scholen aan mee. Er kwamen zelfs zoveel nieuwe scholen tegelijk bij, dat het er nog niet van was gekomen een officiële opening te organiseren. Het Vogelnest neemt nu voor het tweede schooljaar deel. De Bibliotheek op School is een landelijk initiatief waarbij openbare bibliotheek en school nauw samenwerken. Er is een leesconsulent aan de school verbonden die het onderwijsteam op het gebied van leesbevordering ondersteunt en zelf leesbevorderingsactiviteiten uitvoert. Het draait hierbij om het vergroten van het leesplezier. De leesconsulent, een medewerker van de bibliotheek, komt geregeld in de groepen om leuke nieuwe leesboeken te introduceren aan de kinderen. Er worden boekentips gegeven en er wordt met elkaar gepraat over boeken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het mediawijs maken van de leerlingen. Ook daar zijn verschillende programma’s voor ontwikkeld. Jaarlijks doet de school mee met een landelijke monitor, waardoor zichtbaar wordt  hoe het binnen de school gesteld is met verschillende aspecten rond lezen en mediawijsheid. Maar alleen de leesconsulent en de  leerkrachten kunnen het niet: het blijft belangrijk dat ouders thuis aandacht besteden aan het lezen van hun kind. Geregeld voorlezen bijvoorbeeld is belangrijk. Behalve leerzaam is dat ook nog eens gezellig en leuk!