Week van de Mantelzorg in Heerenveen

Heerenveen -  HEERENVEEN - In de Week van de Mantelzorg van 7 tot en met 11 november start de gemeente Heerenveen een mantelzorgcampagne en worden activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd.

Wethouder Jelle Zoetendal: “Mantelzorger zijn overkomt je meestal. Ineens ben je naast partner, vader of moeder, werknemer of vriend ook nog mantelzorger. De zorg komt er bij, naast alle andere dagelijkse dingen. Toch kan het een zware belasting zijn. Maar je doet het, want zorgen voor je naaste, dat is toch heel gewoon? Als gemeente zetten we ons in om de mantelzorger gepaste hulp te bieden. We verstrekken informatie en zorgen ervoor dat ze met elkaar in contact komen. Ook bedanken we hen door ontspannende activiteiten te organiseren. Wordt de zorg te veel, dan helpen we hen. Op deze manier laten we de mantelzorger zien dat wij waardering hebben voor het zware werk dat ze doen.” Mantelzorgcampagne Het is lang niet altijd bekend dat iemand mantelzorger is. Wanneer zorg je ‘gewoon’ voor iemand en wanneer ben je een mantelzorger? Daarom start er in de ‘Week van de Mantelzorg’ een publiekscampagne waaraan inwoners van de gemeente Heerenveen meewerken, die al mantelzorger zijn. Mantelzorgers kunnen altijd bij de meitinkers terecht. Ook via Heerenveenhelpt.nl is er informatie te vinden over mogelijke ondersteuning. In de Week van de Mantelzorg zijn er verschillende gratis activiteiten en ontmoetingsmomenten met andere zorgers, van samen koffie drinken tot een verwenmiddag en de Fundag voor jonge mantelzorgers. Daarnaast is er de Mantelzorgpas. Deze is er voor alle mantelzorgers die langer dan drie maanden minstens vijf uur per week zorg verlenen. Met deze pas kan gebruik worden gemaakt van een praktische dienst, zoals een boodschappenservice of een behandeling bij de schoonheidsspecialiste. De pas is aan te vragen via de meitinker of via het aanmeldformulier op HeerenveenHelpt.nl.