Raadslid In Het Nieuws: “Mensen mee laten praten”

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Peter Ramautarsing, raadslid voor D66.

De reden dat ik mij destijds heb gekandideerd voor de gemeenteraad, is dat ik de wereld om me heen snel zag veranderen. En dat er naar mijn idee te weinig mee werd gedaan. Een paar voorbeelden: - De centrumfunctie verandert. De uitdaging is een voldoende aantrekkelijk centrum te hebben, dat concurrerend is en waar mensen graag naar toe gaan; - Gevoel van veiligheid. Europa was erg veilig. En als wereldburger konden we een groot deel van de wereld in betrekkelijke veiligheid bezoeken. Dat beeld is stevig veranderd; - Afgenomen verdraagzaamheid; - De gemiddelde inwoner is steeds beter opgeleid en heeft zelf een (goed) oordeel over wat goed of slecht voor hem/haar is; - De gemeente krijgt steeds meer taken; - Demografie. Friesland krimpt. Wat betekent dit voor Heerenveen? We moeten niet net doen alsof we het weten. De onzekerheden nemen toe; - Een groot deel van de bevolking voelt zich niet meer betrokken bij de politiek. Het zijn dit type veranderingen die mij ertoe hebben aangezet om (weer) politiek actief te worden. Kunnen we ‘anders denken’? Kan ik iets met wat ik zie? Zo vind ik het bijzonder dat inwoners geen zeggenschap hebben over de vraag of er een zendmast in hun buurt wordt geplaatst. Naar mijn mening zijn onze inwoners prima in staat om over bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s informatie te vergaren en voor zichzelf een afweging te maken. De open dialoog aangaan, lijkt een goede aanpak. Zoals de open vraag of de parkeertarieven misschien een drempel zijn geworden voor een bezoek naar het centrum? Is ons parkeertarief nog echt concurrerend? Moet een dorp als Heerenveen überhaupt parkeertarieven hanteren? En wat betekent het dan als we samen met u over dit soort vraagstukken nadenken? Volgens mij volstaat het dan niet om terug te vallen op het oude of een drogreden, zoals: ‘we hebben het geld nodig’. Ik hoop dat we mensen echt mee kunnen laten praten over de vraagstukken die hen bezighouden. En dat de gemeente daar ook echt iets mee doet. Daar maak ik me als raadslid hard voor.