Zó was Heerenveen: President Kennedylaan begin jaren ‘70

HEERENVEEN -  – Deze foto (4210) uit de fotocollectie van Museum Heerenveen is door de Werkgroep Oud Heerenveen gekozen om te laten zien hoe de President Kennedylaan er bijna 50 jaar geleden bij lag.Eén kilometer lang en 13 meter breed is de middenberm van twee in elkaars verlengde liggende lanen, die van noord naar zuid zijn aangelegd in 1958/1959.

Vanaf het Burgemeester Kuperusplein ligt de westelijke helft van de laan in het verlengde van de Van Kleffenslaan, In november 1957 krijgt dit gedeelte de naam Europalaan. Ook de middenberm en de oostelijk daarvan gelegen rijbaan heten vanaf dan Europalaan. In 1961/1962 wordt de Europalaan doorgetrokken tot de Rembrandtlaan. In december 1963 krijgt dit nieuwe gedeelte de naam President Kennedylaan, naar de op 22 november van dat jaar vermoorde president van Amerika. De Raad van Heerenveen uit in 1963 bij monde van wethouder Henk Hofstra de wens om in de open lucht een ruimte te bestemmen om beelden te kunnen exposeren. De ideeënstroom voor de invulling van het plan omvat in de loop van de tijd steeds meer aspecten: uitleenvergoeding voor beelden, gevarieerde vegetatie, aanleg van een kruidentuin voor de aanpalende scholen (twee basisscholen en een lagere landbouwschool). Louis Le Roy, docent tekenen aan de Rijksscholengemeenschap, adviseert en gaat samenwerken met de geestdriftige leider van de plantsoenendienst B. Hartstra. Beiden hebben het vertrouwen van de Raad gekregen. De werkzaamheden gaan van start en vanaf dat moment is het de meest unieke en controversiële groenvoorziening door haar radicale en experimentele aanpak van de Heerenveense plantsoencultuur. De reacties van bewoners en de pers lopen uiteen van hartgrondige afkeuring tot lyrisch enthousiasme. Le Roy drukte zich daarover als volgt uit: Het is een experiment, dat door de natuur wordt overgenomen. Het is ongetwijfeld het meest besproken plantsoenexperiment van Heerenveen ooit. In het jaar 1970 werd begonnen met rondleidingen door de ‘tuin’ van Le Roy aan de Kennedylaan. In 2005 heeft de gemeente Heerenveen met de Stichting TIJD een overeenkomst voor 100 jaar getekend, waarin afgesproken is dat het gebied zich de komende 100 jaar als volgens de ideeën van Le Roy zal ontwikkelen. Meer over de beginjaren van dit project is te vinden op deze site van Werkgroep Oud-Heerenveen: http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/2016-01-10-21-03-49/foto-s-met-een-verhaal/8-cat-fotos-met-een-...