Opening bibliotheek OBS het Vogelnest Heerenveen

HEERENVEEN - Wethouder Hans Broekhuizen opent donderdag 3 november de bibliotheek op OBS het Vogelnest in Heerenveen. 

OBS het Vogelnest werkt sinds een jaar samen met bibliotheken Mar en Fean in het concept De Bibliotheek op School. Dit is een landelijk initiatief waarbij openbare bibliotheek en school nauw samenwerken. Jaarlijks doet de school mee met een landelijke monitor waaruit een beeld komt hoe het binnen de school gesteld is met verschillende aspecten rond lezen en mediawijsheid. Ook is er een leesconsulent aan de school verbonden, die het team op het gebied van leesbevordering ondersteunt en zelf leesbevorderingsactiviteiten uitvoert. Het draait hierbij om het vergroten van het leesplezier. De leesconsulent, een medewerker van de bibliotheek, komt bijvoorbeeld geregeld in de groepen om leuke nieuwe leesboeken te introduceren aan de kinderen. Er worden boekentips gegeven en er wordt met elkaar gepraat over boeken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het mediawijs maken van de leerlingen, ook hier zijn verschillende programma’s voor ontwikkeld.