Heerenveen maakt werk van vrijwilligerswerk

HEERENVEEN -  Heerenveen stelt extra geld beschikbaar voor ondersteuning van haar vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Zo wordt er een vrijwilligerscoach voor ondersteuning en begeleiding vrijwilligerswerk en activiteiten aangesteld. En is er extra aandacht voor ondersteuning van besturen van kleine vrijwilligersorganisaties. “Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij en zitten in de kern van onze gemeenschap, ook in Heerenveen. Er wordt veel gevraagd van vrijwilligers, zegt wethouder Jelle Zoetendal. ”Iedereen moet vrijwilligerswerk kúnnen doen en organisaties moeten die ruimte kunnen bieden. Daarom maakt Heerenveen werk van vrijwilligerswerk met extra ondersteuning. Zoals een vrijwilligerscoach, het organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten en het ondersteunen van het bestuur van vrijwilligersorganisaties”.   Vrijwilligerscoach Heerenveen introduceert de vrijwilligerscoach met ingang van 2017 als pilot in een aantal wijken en dorpen in de gemeente. Deze coach zorgt voor extra ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers.   Onderzoek vrijwilligerswerk Uit het onlangs uitgevoerde onderzoek in Heerenveen onder 487 vrijwilligers en 91 organisaties, uitgevoerd door welzijnsorganisatie Caleidoscoop, blijkt dat er grote tevredenheid is onder de vrijwilligers. Er is veel enthousiasme en betrokkenheid. De kleinere organisaties maken zich zorgen over de kwaliteit van de ondersteuning die zij de vrijwilligers bieden. Vrijwilligersorganisaties in de sector zorg en dienstverlening hebben behoefte aan ondersteuning op het vlak van professionalisering van de vrijwilligers. Zoals scholing en een betere afstemming tussen vrijwilligers en beroepskrachten. In de sector dorps, wijk- en bewonerszaken is er vraag naar groepsactiviteiten en ziet men tekorten aan vrijwilligers ontstaan. De aanbevelingen in het onderzoek zijn met name gericht op het verbeteren van de ondersteuning van de kleinere vrijwilligersorganisaties. Daarnaast ook op het verbeteren van afstemming van de activiteiten van de verschillende vrijwilligersorganisaties.