Protestantse Gemeente Akkrum/Nes staat open voor iedereen

AKKRUM - De werkgroep 'Ontmoeting en Inspiratie' van de PG Akkrum wil er voor zorgen dat de kerk in Akkrum/Nes niet alleen voor een gesloten gemeenschap is, maar kansen biedt voor alle mensen in Akkrum/Nes en omstreken.

In de eerste plaats uitgaan van gesprekken, communiceren vanuit hun hart, daarna door die hartversterking komen tot goede onderlinge verhoudingen wat tenslotte kan uitlopen in meerdere activiteiten. Voor de derde keer hebben ze een programma opgezet voor dit eerste halfjaar. Alle avonden zijn gratis te bezoeken. Dinsdag 8 november om 20.00 uur in de Lantearne: Psalmen in deze tijd De Psalmen zijn liederen van hoop. Alle menselijke emoties krijgen in deze 150 gedichten een plaats. Er zit veel kracht in. Wij kijken en luisteren naar de Psalmen met hulp van het blad 'Open deur' (oecumenisch maandblad). Ook maken we gebruik van het boek van Karel Eyckman 'Een knipoog van u zou al helpen' met eigentijdse versies van de Psalmen. Met als onderwerpen: klokkenluider, de eigenwijze atheïst. Een avond om nieuwe inspiratie op te doen en over je geloof na te denken. Donderdag 15 december om 19.00 uur in de Terptsjerke: Muzikale kerstavond voor jong en oud Een muzikale kerstavond waarin samen muziek maken en samen zingen voorop staat. Aan deze avond werken mee: kinderen van de basisschool, jongeren, de cantorij, leden van het kerkkoor, leden van de Harmonie, de organist, verrassende gasten, enz. Al met al een heel gevarieerd programma met beelden erbij via de beamer die te maken hebben met het kerstverhaal. Dit alles doen zij ter ere van de geboorte van Jezus. Iedereen is welkom, de drempel is erg laag. Donderdag 19 januari om 20.00 uur in de Lantearne: Bijbelverhalen in de kunst met ds. Nijssen De eeuwen door zijn kunstenaars gevoed door het geloof en de Bijbel. Schilders kiezen het meest aansprekende moment uit een verhaal om dat vervolgens te verbeelden. Omgekeerd kunnen kunstenaars mensen raken en hen ‘nieuw’ laten ‘kijken en luisteren’ naar verhalen en zo hun geloof voeden. Deze avond zal ds. Nijssen geïnteresseerden meenemen in een verhaal uitgebeeld in de kunst. Dat zal gedaan worden aan de hand van een schilderij van Rembrandt van Rijn, David en Batseba. Alle data en tijden komen in het contactblad 'Underweis' van de Protestanse Gemeente Akkrum. Voor verderer opmerkingen, ideeën en vragen kan men contact opnemen met leden van de werkgroep: ds. Reinhart Wollenberg, Wilma Hooghiemster, Rommy Wassenaar of Rein Huitema via ontmoetingeninspiratie@pgakkrum.nl.