Liedmiddag op 6 november met presentatie nieuwe liedbundels

HEERENVEEN -  In oktober 2015 is de liedbundel verschenen Zangen van zoeken en zien, een liedbundel met ongeveer 750 liederen met componisten als Thom Löwenthal, Antoine Oomen, Chris van Bruggen, Peter Rippen Fokke de Vries en Dirk Zwart.

Ook zijn er een groot aantal liederen opgenomen van de Friese dichters Eppie Dam en Margryt Poortstra op muziek gezet door de componisten Geke Bruining-Visser, Olchert Clevering en van de Heerenveense componist en kerkmusicus Jan de Jong. Van deze laatste staan er 18 melodieën in Zangen van zoeken en zien. Deze liedbundel is in gebruik genomen in de Martinikerk in Groningen d.m.v. een massale liedmiddag waaraan verschillende koren en musici hun medewerking verleenden. Ongeveer 1500 bezoekers waren aanwezig en de reactie van velen was vooral dat door een dergelijke middag de kerk ook eens positief in het nieuws kwam. Ook is in 2015 deel 2 verschenen van de liedbundel Het liefste lied van overzee met teksten van Sytze de Vries op bekende Engelse melodieën. Inmiddels zijn in het land verschillende liedmiddagen gehouden en de voorbereidingscommissie organiseert daarom ook in Heerenveen op 6 november deze liedmiddag. Medewerking zal worden verleend door Vocaal Ensemble ’Mozayk’ en een ad hoc koor. De begeleiding wordt verzorgd door Peter Rippen, piano; Jochem Schuurman, orgel en het Fries Brass Kwintet. De leiding is in handen van Gerben van der Veen en Chris van Bruggen Datum: 6 november Plaats: Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen Tijd: 14.30 – 17.30 uur Toegang: gratis