Inwoners Heerenveen tevreden over Wmo-ondersteuning

HEERENVEEN -  Inwoners van de gemeente Heerenveen zijn tevreden over de Wmo-ondersteuning die ze via de gemeente ontvangen.

Vooral het Wmo-gesprek met de Meitinker krijgt een hoge waardering. Dat blijkt uit een onafhankelijk Wmo-cliëntervaringsonderzoek.  Het contact met de Meitinker verloopt voor de meeste respondenten heel prettig. 86% van de ondervraagden voelt zich zeer serieus genomen door de Meitinker tijdens het gesprek. Op de vraag over de geboden ondersteuning (thuisondersteuning, dagondersteuning, hulp bij het huishouden, scootmobiel) reageert men zeer tevreden: 83 % van de ondervraagden vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed tot zeer goed. Velen geven aan door deze ondersteuning zich beter te kunnen redden en de dingen te kunnen doen die men wil. Door de geboden ondersteuning is de kwaliteit van leven voor 81% van de respondenten verbeterd. Hoge kwaliteit Meitinkers “De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat we op de goede weg zijn en dat stemt ons, zeker zo kort na de decentralisaties van de zorg en ondersteuning, tot tevredenheid”, aldus wethouder Jelle Zoetendal: “Onze Meitinkers doen hun werk goed en ook onze zorgaanbieders leveren een hoge kwaliteit op het gebied van ondersteuning. We blijven onze toegang tot zorg, of dat nu voor volwassenen of voor jeugdigen is, uiteraard continu verbeteren met als doel dat onze inwoners meteen weten waar ze moeten zijn met hun hulpvraag.” Cliëntondersteuning De tamelijke onbekendheid van cliëntondersteuning is nog wel een punt van aandacht. 29% van de respondenten geeft aan te weten dat men gebruik kan maken van een cliëntondersteuner. Hoewel dit iets hoger is dan het landelijke percentage van 26%, willen wij deze onbekendheid vergroten door bij iedere aanmelding de inwoners actief te wijzen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Doel van de Wmo is dat iedereen kan blijven meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Bij een hulpvraag over wonen, welzijn en zorg kunnen de inwoners direct terecht bij de Meitinkers en preventiewerkers in de wijk of het dorp.