Grondige restauratie Helomasluisje

WOLVEGA - Het Helomasluisje in de Helomapolder (Lendevalei/Wolvega) ondergaat een grondige restauratie.

Het sluisje is enkele weken geleden volledig uit het natuurgebied verwijderd en wordt nu weer herbouwd.
Het monumentale Helmomasluisje is sinds 1952 in bezit van It Fryske Gea en werd behoorlijk door de tand des tijd aangetast. Het sluisje is een herinnering aan de eeuwenlange verveners activiteiten van de familie Van Heloma.
Vanouds bezat de familie veel land rondom de Helomapolder in de Lendevallei. Deze familie speelde een belangrijke rol in de vervening.
(Foto: Lenus van der Broek)