De Ontmoeting: Ane Zijlstra

Heerenveen - Waar komen mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in de rubriek De Ontmoeting Ane Zijlstra, werkzaam als districtshoofd Súd bij It Fryske Gea.

Wie ben je? “Mijn naam is Ane Zijlstra, ik ben 63 jaar en ben woonachtig in Wolvega. Opgegroeid op een boerderij in de buurt van Franeker, kwam ik al vroeg in aanraking met de natuur, waar ik later mijn beroep van heb kunnen maken.  Op dit moment werk ik ruim 8 jaar bij It Fryske Gea, naar volle tevredenheid. Ik werk als districtshoofd Súd bij It Fryske Gea met als standplaats Katlijk. Samen met een aantal collega’s verzorgen we het beheer en onderhoud van ruim 3.000 ha bos en natuurterreinen in zuidoost Fryslân. De grotere objecten die we beheren zijn o.a. de Lendevallei, de Schaopedobbe, Katlijkerskar en Tjongerdellen, Easterskar en Taconisbos.”

Wat is het Taconisbos voor bos? “Het Taconisbos is een oud boscomplex met loofhoutbomen bestaande uit eiken, beuken, populieren en berken en naaldhoutsoorten als dennen en lariksbomen. Sommige bosdelen zijn bijna ondoordringbaar door de aanwezigheid van hulststruiken. Ook soorten als vuilboom, lijsterbes en kamperfoelie komen veelvuldig voor. Aanwezige vogelsoorten zijn o.a. de grote bonte specht, boomkruiper, kool- en pimpelmees. Ook roofvogels zoals buizerds en haviken komen voor in dit gevarieerde bos. Omdat dood hout een belangrijke rol speelt in de kringloop van de natuur, blijft dit zoveel mogelijk liggen in het bos. Ook staande-, dode bomen zijn belangrijk, spechten hakken hier gaten in. Hierdoor ontstaat weer nestgelegenheid voor kleine zangvogels, vleermuizen en boommarters. De ree en de das voelen zich in het Taconisbos uitstekend thuis. Ook de haas, vos en de boommarter komen hier voor. Op de open plekken in het bos komen de nodige vlinders en insecten voor.”

In welke omgeving bevindt zich het Taconisbos? “De westzijde van Heerenveen met het bedrijventerrein en industrie gaat ter hoogte van Nieuweschoot opeens over in een cultuurhistorisch landschap met een agrarisch karakter. Dwars door dit landschap slingert het historische tsjerkepaad (kerkenpad), over weilanden met klaphekjes, langs houtwallen en een monumentaal kerkje. Het pad begint net buiten Heerenveen, voorbij de spoorwegovergang aan de linkerkant, passeert dan het crematorium en loopt door tot aan de Engelenfeart. Het Taconisbos ligt hier tussen in, als een oase van rust.”

6 november wordt er een wandeling door het bos georganiseerd, hoe gaat die er uitzien? “Onder leiding van een excursiegids van It Fryske Gea wordt uitleg gegeven wat er allemaal is te zien aan planten en dieren in dit mooie landschap, in en rondom het Taconisbos. Ook de cultuur historie zal aan de orde komen, met daarbij uitleg hoe het landschap ooit is ontstaan. Omdat de gids bekend is met het Taconisbos en de plaatselijke omgeving krijgen de excursiegangers veel informatie mee die men anders zou missen. Ook weet de gids de mooie plekjes te vinden waar bijzonderheden zijn te vertellen. De wandeling is geschikt voor kinderen en volwassenen. Omdat de fraaie paden slingeren over onverharde paden door de weilanden en het bos dient men wel goed te kunnen lopen. Men kan zich opgeven via de website: www.itfryskegea.nl of per telefoon: 0512-381448.”