Raadslid In Het Nieuws: “Vrijwilligers: de trots van elke gemeente”

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Tino van der Ven, raadslid voor GB Heerenveen.

“Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn.” De voorgaande zin heeft Doarpshelp Ald-  en Nijhoarne op Facebook geplaatst. Met deze tekst ben ik het hartgrondig eens.

Ongeveer 37% van de Nederlanders voert één keer per jaar vrijwilligerswerk uit voor een maatschappelijke organisatie. Het gaat om bijna 5 miljoen mensen die als vrijwilliger actief zijn. Gemiddeld besteden vrijwilligers 4 uur per week aan hun vrijwilligerswerk. Dat is in totaal ongeveer een miljard uur per jaar!

Grenzeloze inzet, energie, passie, enthousiasme en plezier in het werk. Daaraan herken je menig vrijwilliger. Vrijwilligers zijn in mijn ogen de smeerolie van onze samenleving. Zonder vrijwilligers komt onze samenleving piepend en krakend tot stilstand.

In de praktijk ziet dit bovenstaande plaatje er veelal minder rooskleurig uit en liggen er voldoende uitdagingen voor gemeente en dus ook voor raadsleden om beleid en werkwijze voor vrijwilligers te verbeteren. Vrijwilligers blijken in de praktijk veelvuldig last te ervaren van lokale wetten en regels. Gemeenten maken het vrijwilligers soms ongewild moeilijk, omdat zij bijvoorbeeld bij het opstellen van lokale verordeningen geen rekening houden met de gevolgen van de maatregelen voor het vrijwilligerswerk. Taak van ons als gemeenteraad om hier meer op te letten.

Dorpshuizen, multiculturele centra, culturele instellingen en sportverenigingen etc. leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen en wijken en de gezondheid van onze gemeente Heerenveen. De vele vrijwilligers van sport- en dorpsbestuurders zetten elk jaar alle zeilen bij om het financiële huishoudboekje weer kloppend te krijgen. Nieuw op het huishoudboekje kwam vorig jaar de heffing ten bate van het ondernemersfonds. Een zinloos fonds waarin alleen maar geld wordt rondgepompt. Dit fonds is, slechts met één stem verschil, vorig jaar in de raad aangenomen. Volgend jaar is de evaluatie van het ondernemersfonds en als het aan GB Heerenveen ligt, wordt deze omissie zo snel mogelijk weer hersteld.

Bestuurders van dorpshuizen, multiculturele centra, culturele instellingen en sportverenigingen etc. ervaren vaak de jaarlijkse OZB heffing als een straf voor hun vrijwillige inzet. Door de raad is vorig jaar unaniem een motie aangenomen waarin verenigingen een deel van de OZB heffing terug kunnen vragen voor 2016 en 2017. Zij moeten dat wel eerst zelf aanvragen. GB Heerenveen vindt dit een goede eerste stap, maar het gaat wat ons betreft nog niet ver genoeg. GB Heerenveen vindt dan ook dat wie zich vrijwillig inzet, professionele ondersteuning van de gemeente verdient en zeker geen  dankbetuiging in de vorm van te hoge OZB aanslag of zinloos rondpompen van geld door middel van een ondernemersfonds. De vrijwilligers zorgen samen voor een krachtige en leefbare samenleving.