Stoelen voor het Foppe Fonds in het Abe Lenstrastadion

HEERENVEEN -  Vanaf vorig seizoen stelt SC Heereenveen een 11-tal stoelen ter beschikking aan het Foppe Fonds.

Deze kunnen aan belangstellenden worden verkocht. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het Foppe Fonds. Dit fonds zet zich in om voor kinderen en jongeren met een beperking sporten en spelen mogelijk te maken. Het succes van de Nederlandse –en speciaal de Friese- paralympiërs laat zien dat het ook voor deze sporters mogelijk is om dromen na te jagen en zelfs te realiseren. Sprekend voorbeeld is Rixt van der Horst. Zij heeft op de Paralympics in Rio twee zilveren en een bronzen medaille gewonnen in de hippische sport. Rixt is ambassadrice van het Foppe Fonds en zet zich op die manier in om het belang van sporten –zowel sportief als sociaal- voor deze kinderen en jongeren te benadrukken. Rixt: ,,Het blijkt dat deze kinderen en jongeren nog vaak een extra drempel ervaren als het op sporten aankomt. Enerzijds brengt sporten voor hen vaak extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld vanwege de aangaf van specifieke benodigdheden zoals een sportrolstoel of speciale schoenen. Daarnaast is het voor sommigen moeilijk om naar de sportaccommodaties vervoerd te worden. Niet voor iedere minder valide sporter is een geschikte sportfaciliteit in de buurt. Het blijft dus nodig om ons hier sterk voor te maken.” Daarom word tin het huidige seizoen de samenwerking tussen SC Heerenveen en het Foppe Fonds voortgezet. ,,Eigenlijk is dit een win-win-win-situatie”, aldus Yke Faber, voorzitter van het Foppe Fonds. ,,In de eerste plaats genereert het Foppe Fonds hierdoor gelden, die zij op haar beurt weer kan gebruiken om sporten voor kinderen en jongeren met een beperking toegankelijker te maken. In de tweede plaats ziet SC Heerenveen voor haar een maatschappelijke rol in de samenleving weggelegd. Dit is één van de manieren waarop zij hier invulling aan geeft. In de derde plaats beleven de kopers van de kaarten een mooie middag of avond, voorzien van catering. Daarnaast is het arrangement ook aantrekkelijk voor bedrijven. Het is voor bedrijven namelijk mogelijk om zich te profileren op de videowall in het stadion.” Het afgelopen seizoen is de samenwerking een succes gebleken, om welke reden deze ook in het huidige seizoen is voortgezet. Aanmelden voor het arrangement bij een thuiswedstrijd (indien beschikbaar naar keuze) kan door contact op te nemen met SC Heerenveen (www.sc-heerenveen.nl) of het Foppe Fonds (www.foppefonds.nl).