Raadslid In Het Nieuws: "Er is nog genoeg te doen!"

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Wietse Mulder, raadslid voor de PvdA.

Vele jaren heb ik de Zuidoosthoek mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Een van de leuke dingen van het raadswerk is het bijwonen van een jaarvergadering van Plaatselijk Belang. De vergaderingen van de verschillende dorpen worden verdeeld in onze fractie. Zo kom je te weten wat er leeft in de dorpen en kun je op een informele manier in contact komen met de inwoners.

Ondanks die contacten, is het mij niet duidelijk waarom de woningbouw in de Zuidoosthoek niet van de grond komt. Er zijn bouwkavels beschikbaar en de rente is laag. Is het de onzekere tijd, zijn de regels te streng, zijn de kavels te duur, kan de jeugd moeilijk geld lenen of wil men liever niet meer in een dorp wonen? In Skoatterwâld gaat het wél voorspoedig met de woningbouw. Misschien kunnen we erachter komen wat de oorzaak is en er iets aan doen.

Ook wil ik mij de komende jaren graag inzetten voor de uitvoering van de Dorpsvisies die worden herschreven. De parkeervisies waar we nu mee bezig zijn, zullen we ook in uitvoering moeten brengen. Met bedrijven en inwoners gezamenlijk tot een mooi plan komen om het parkeren vooral in het centrum van Heerenveen doelmatiger te maken.

Ook de bereikbaarheid van het centrum via de K.R. Poststraat is een belangrijk onderwerp en ook hier is er volop overleg met bedrijven en inwoners. Het is wel heel belangrijk dat een ieder inbreng heeft en dat er respect is voor ieders mening. Dat die mening wordt meegewogen en er ten slotte een besluit genomen wordt dat het algemeen belang dient.

De komende jaren moeten we ook de verkeersproblemen in de gemeente tegen het licht houden. Zijn de fietspaden nog wel van deze tijd, spelen we snel genoeg in op ontwikkelingen van het verkeer? De komende tijd gaan we ook daarover in overleg met Plaatselijk Belang, inwoners en de Fietsersbond. Kortom er is nog genoeg te doen!

Als u dit leest, ben ik naar een thema-avond ‘Verkeer en Vervoer’ geweest. Deze avond staat het delen van kennis en informatie op het gebied van verkeer en vervoer in Fryslân centraal.