Friese gemeenten maken werk van preventie op scholen

HEERENVEEN -  Friese gemeenten onderschrijven gezamenlijk het belang van preventieve ondersteuning op school om zo de vraag naar intensievere jeugdzorg terug te dringen.

De gemeente Heerenveen is in 2013 al gestart met het project ‘CJG in school’ op alle voortgezet onderwijs scholen om schoolverzuim, schooluitval en aanmelding rebound terug te dringen. De goede samenwerking tussen de VO schoolbesturen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de gemeente is een voorbeeld voor andere gemeenten. Met het inzetten van preventiewerkers op alle schoollocaties wordt snel preventieve ondersteuning geboden en zijn de lijnen tussen onderwijs en zorg korter geworden. Door deze preventieve ondersteuning is inzet van duurdere vormen van zorg en ondersteuning minder nodig.  Uitgangspunt van de Friese samenwerking is dat de ondersteuning beschikbaar is voor alle leerlingen, ongeacht of ze binnen of buiten de gemeente wonen. De VO/MBO scholen hebben vaak een regiofunctie en daardoor ook leerlingen van omringende gemeenten op de scholen. Daarom maken de Friese gemeenten provinciale afspraken over preventie en gezamenlijke bekostiging op alle VO/MBO scholen. “Deze samenwerking van Friese gemeenten is vooral positief voor leerlingen en dat is toch waar het om gaat”, aldus wethouder Hans Broekhuizen. Afspraak De basis van de provinciale afspraak is dat het niet belangrijk is in welke gemeente de leerling woont. Het belang van de leerling staat bovenaan en de financiële afhandeling tussen gemeenten wordt volgens een afgesproken model afgehandeld. Zo wordt deze vorm van preventie een verantwoordelijkheid van alle Friese gemeenten en niet alleen van de scholen.  Laagdrempelig contact Jongeren moeten snel en makkelijk contact kunnen maken met preventiemedewerkers op scholen. De hulp moet laagdrempelig zijn zodat de leerling zich vrij voelt om even binnen te stappen bij een preventiemedewerker. Ook kunnen ze dan zelf makkelijker aangesproken worden. Hulp in een vroeg stadium werkt beter en voorkomt dat de hulpvraag groter wordt en daarmee de kosten hoger. Werkgroep Vorig jaar is een werkgroep opgezet – onder voorzitterschap van Heerenveen – die zich sterk maakt voor de provinciale samenwerking. Alle gemeenten profiteren namelijk van deze preventie op scholen wat zich uit in mindere vraag naar jeugdzorg. De werkgroep heeft een voorstel gemaakt voor de provinciale samenwerking die nu voorgelegd wordt aan de Friese colleges.