Koper zorglocaties WoonFriesland bekend

HEERENVEEN - WoonFriesland verkoopt rond de 40 intramurale zorglocaties uit haar vastgoedportefeuille.

De koper is Estea Capital Friesland, een deelneming bestaande uit Estea Capital, Driestar en WoonFriesland. Estea Capital vormt het dagelijks bestuur van deze deelneming en is gespecialiseerd in het beheer van zorgvastgoed.
WoonFriesland blijft de eerste twee jaar nog mede eigenaar om een zorgvuldige en goede overdracht mogelijk te maken.
Mede met de opbrengsten én de al ingezette kwaliteitsverbeteringen kan de woningcorporatie de komende jaren circa 15.000 woningen verbeteren en verduurzamen. Daarnaast vindt er nieuwbouw plaats.
Het verkopen van zorgvastgoed past bij de koers van WoonFriesland om zich toe te leggen op haar kerntaak: het verhuren van betaalbare woningen aan mensen met een smalle beurs.