Groen buurtplein voor Sint Jozefschool

HEERENVEEN - De Sint Jozefschool in Heerenveen heeft op 6 oktober een cheque van 5.000 euro ontvangen vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

Met dit bedrag wordt gewerkt aan een openbaar toegankelijk groen, natuurlijk, educatief en uitdagend buurtplein.    Door de realisatie van ‘Het Groene Buurtplein’ worden tal van nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor de leerlingen, wijkbewoners en buurtorganisaties. Zo helpen vrijwilligers uit de wijk leerlingen van de school met het onderhouden en verbouwen van de moestuin. Ook kunnen kinderen er tijdens en na schooltijd zorgeloos spelen. ‘Het Groene Buurtplein’ wordt een uitdagende ontmoetingsplek met tal van spelelementen waar culturele activiteiten plaats gaan vinden.