Onderzoek verkoop Heerenveense School

HEERENVEEN -  De gemeente Heerenveen bekijkt de mogelijkheden van de verkoop van De Heerenveense School.

De aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen in het gebruik van het pand en de behoefte aan grote investeringen in het gebouw. Met een gesprek met potentiële gegadigden wil de gemeente zoveel mogelijk informatie verzamelen over de ideeën uit de markt voor bestemmingen van het pand. Ontwikkelingen in het pand Onlangs is de nieuwe school en kinderopvang de Buitenkans in de Rinkelbom gehuisvest. Het daar gevestigde kunst- en cultuurcentrum Ateliers Majeur krijgt hierdoor minder ruimte in het gebouw. De gemeente is in gesprek met Ateliers Majeur over een eventuele verplaatsing naar de Heerenveense School. Tegelijkertijd heeft het Museum Heerenveen aangegeven terug te willen in ruimte in de Heerenveense School. Benodigde investeringen Het Stichtingsbestuur dat voor het beheer van de Heerenveense School zorgt, heeft de gemeente geadviseerd dat investeringen nodig zijn als het gebouw aan de moderne eisen wil voldoen en om het geschikt te maken voor zowel bestaande als toekomstige huurders. Hiervoor zijn op dit moment geen middelen gereserveerd in de Begroting. Regulier onderhoud wordt uiteraard wel uitgevoerd. Inbreng van anderen Op dit moment hebben verschillende partijen zich met ideeën bij de gemeente gemeld. De gemeente zal een keuze moeten maken of ze eigenaar wil blijven van de Heerenveense School. Investeringskosten en financiële risico’s blijven dan voor eigen rekening. Het alternatief is het pand te verkopen. Om een standpunt hierover in te kunnen nemen, organiseert de gemeente een marktdialoog. Hierbij worden gemeentelijke uitgangspunten en eisen, en ideeën van marktpartijen besproken. Belang voor het centrum De Heerenveense School is een gemeentelijk monument van cultuurhistorische waarde. Door de ligging draagt het bij aan de aantrekkelijkheid van het centrum van Heerenveen. Huidige huurders zijn het Museum Heerenveen en Ateliers Majeur.