WoonFriesland knapt 104 woningen op in Heerenveen

Heerenveen -  HEERENVEEN - Deze week start WoonFriesland met kwaliteits- en comfortverbeteringen van 104 woningen aan de Amelandlaan, Montferlandplantsoen en Montferlandlaan in Heerenveen.

In april heeft de woningcorporatie met de bewoners om de tafel gezeten en een enquête gehouden om hun wensen te inventariseren. Met die wensen is rekening gehouden bij het vaststellen van de verbeteringen. Eind augustus zijn de plannen gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst. Bewoners zijn blij met de verbeteringen zoals de plaatsing van een tweede toilet, nieuwe kozijnen en de vrijheid zelf hun tegels uit te kiezen. WoonFriesland wil bij het uitvoeren van verbeteringen aan haar woningen zoveel mogelijk maatwerk leveren. Daarom inventariseert de corporatie vooraf wensen van bewoners, die het uitgangspunt vormen van de plannen. Uiteraard gebeurt dat binnen de financiële mogelijkheden, passend bij de koers van WoonFriesland om de kwaliteit, het wooncomfort en de duurzaamheid van woningen te verbeteren tegen betaalbare huurprijzen.   Meer comfort voor bewoners De verbeteringen die in Heerenveen worden uitgevoerd, komen voort uit de ‘keukentafelgesprekken’ die WoonFriesland met de bewoners heeft gevoerd en uit de enquête die door ruim driekwart van de huurders is ingevuld. Alle woningen krijgen een vernieuwd toilet en een vernieuwde badkamer met tweede toilet. Nieuwe kunststof kozijnen met isolatieglas (HR++), ventilatieroosters en een geïsoleerde kruipruimte gaan de veelgehoorde tochtproblemen oplossen en zorgen voor een betere isolatie. Hierdoor ontstaat ermeer comfort en een lagere energierekening. De nieuwe kozijnen en onderhoud aanmetsel- en voegwerk verbeteren de uitstraling van de woningen.Zo krijgen de kozijnen en voordeuren nieuwe, moderne kleuren. Een deel van de woningen krijgt ook een nieuw keukenblok. Daarnaast is WoonFriesland voornemens om samen met Wocozon al haar woningen te voorzien van zonnepanelen. Dit krijgt de komende periode verder vervolg, ook bij de woningen in Heerenveen. Persoonlijk informatieboekje Deze week start het project.Aannemer en uitvoerder komen van tevoren bij bewoners langs om de planning te bespreken en vragen te beantwoorden. De bewoners ontvangen een persoonlijk informatieboekje waarin per dag wordt aangegeven waar wordt gewerkt, welke werkzaamheden worden uitgevoerd en welke overlast bewoners ondervinden. Begin 2017 zijn alle woningen klaar.