Erepenning voor advocatenbroers Anker

AKKRUM - Het befaamde advocatenduo de gebroeders Wim en Hans Anker doen nog veel meer dan boeven bijstaan. Ze zetten zich ook al jaren met hart en ziel in voor hun geboortedorp Akkrum.

Daarvoor ontvingen ze zaterdagmiddag de gemeentelijke erepenning van Heerenveen tijdens het 40-jarig bestaan van de Stichting Sportreal - Akkrum Nes Centraal in Akkrum.

De broers kregen de onderscheiding voor onder andere het feit dat ze al 40 jaar bestuurslid zijn van de Stichting Sportreal - Akkrum Nes Centraal. De versierselen werden hen opgespeld door burgemeester Tjeerd van der Zwan. Dat gebeurde tijdens het 40-jarig bestaan van de stichting dat zaterdag gevierd werd in Akkrum.

Hans en Wim Anker zijn ook al decennia lang actief voor verschillende verenigingen in Akkrum en omstreken. Beide zitten bijvoorbeeld al 45 jaar bij het genootschap Wynia en tellen al 40 jaren mee bij muziekvereniging Harmonie. Tevens doen ze al 35 jaar diverse nevenwerkzaamheden vanwege hun beroep als strafrechtadvocaat.

Daarnaast zat Hans tien jaar bij de geschillencommissie van de KNSB, Wim was tien jaar lang voorzitter van het Gewest Fryslân bij de KSNB.