Heemkunde centraal in Maand van de Geschiedenis

WOLVEGA -  Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Het thema is dit jaar ‘Grenzen’. In Weststellingwerf krijgt dit een lokaal tintje, namelijk ‘Taalgrenzen’.

Vanaf maandag 10 oktober is er in de publiekshal van het gemeentehuis een tentoonstelling te zien van archiefstukken over de Heemkundelessen die sinds 1988 op de Stellingwerver basisscholen worden gegeven. Op vrijdag 14 oktober wordt de tentoonstelling om 14.00 uur officieel geopend en geeft Jan de Vries om 15.00 uur een lezing over dit onderwerp in de raadszaal. Jan de Vries was destijds hoofd van de afdeling onderwijs van de gemeente en nauw betrokken bij de totstandkoming en invoering van het vak Heemkunde. Een wetswijziging leidde in 1974 tot de verplichting voor scholen in Friesland om Fries als verplicht leervak in te voeren op de lagere scholen. Met ingang van het schooljaar 1980-1981 moest het leerplan van de scholen het vak Fries omvatten. In de Stellingwerven leidde dit tot de nodige onrust. Uiteindelijk heeft de onrust plaatsgemaakt voor een stuk saamhorigheid, waaruit een prima samenwerking tussen schoolbesturen, de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, ouders en de scholen onderling is ontstaan. Het resultaat was vak Heemkunde, dat per 1 augustus 1988 op de Stellingwerfse basisscholen werd gegeven. Jan de Vries zal aan de hand van authentiek beeldmateriaal ingaan op de onrust die de verplichte invoering van het vak Fries in de Stellingwerven teweegbracht, maar ook de ontheffingsperiode, de totstandkoming en inhoud van het van het vak Heemkunde en het overleg met het provinciaal bestuur en de onderwijsinspectie. Ook de samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding en de Stichting Stellingwarver Schrieversronte komt aan bod. Aandacht is er tevens voor het lesmateriaal, met o.a. de computerprogramma’s die speciaal hiervoor zijn ontwikkeld. Aanmelden Wie de lezing wil bijwonen, kan zich tot 12 oktober aanmelden via info@weststellingwerf.nl, t.a.v. J. Houtsma. Rondleidingen Tevens zijn er gedurende de Maand van de Geschiedenis rondleidingen in het archief van de gemeente. Die rondleidingen worden gegeven op vrijdag 14 oktober om 16.00 uur, woensdag 19 oktober om 14.00 uur en donderdag 27 oktober om 19.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Belangstellenden kunnen zich op genoemde tijden melden bij de publieksbalie.