Ziekenhuis Tjongerschans ontvangt certificaat voor ,maculadegeneratie'

HEERENVEEN -  Ziekenhuis Tjongerschans heeft het kwaliteitscertificaat voor de behandeling van macula degeneratie (achteruitgang van het gezichtsvermogen) van Het Oogzorgnetwerk ontvangen.

De afdeling Oogheelkunde van Tjongerschans ontvangt het certificaat omdat het hoog scoort op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Macula-degeneratie is een aandoening waarbij het centrale deel van het netvlies achteruit gaat. Het scherpe zien gaat dan langzaam verloren. Meestal treedt het op op oudere leeftijd. Soms spelen erfelijke factoren een rol, maar ook van roken is bekend dat het de kans op macula-degeneratie vergroot. Bij “droge” macula-degeneratie gaat de veroudering doorgaans geleidelijk, bij de “natte” vorm kan er opeens een veel snellere achteruitgang van de gezichtsscherpte ontstaan. Tegenwoordig kan er bij de natte vorm een beetje medicijn in het oog gegeven worden om de plotselinge verslechtering te remmen of te stoppen. Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een dergelijke behandeling, moet er eerst uitgebreid onderzoek gedaan worden. Voor het beste resultaat is het van belang om de behandeling zo snel mogelijk te kunnen starten. Daarom worden de onderzoeken zoveel mogelijk gedaan op dezelfde dag, aansluitend aan het bezoek op de polikliniek. Allereerst vindt uitvoerig oogheelkundig onderzoek plaats met onder andere bepaling van de gezichtsscherpte en beoordeling van het netvlies door de oogarts. Ook wordt er een scan van het netvlies gemaakt en doorgaans ook netvliesfoto’s na het inspuiten van fluorescerende kleurstof. In Tjongerschans is behandeling mogelijk met alle middelen die hiervoor momenteel op de markt zijn. Afhankelijk van het ziekteproces en in overleg met de oogarts wordt hieruit een keuze gemaakt. Ook is er aandacht voor vragen over aanpassingen in het dagelijks leven of op het werk, wanneer het zicht slechter wordt. In Tjongerschans houdt een een Low Visionspecialist van Ergra spreekuur en een medewerker van Visio, het expertisecentrum voor blinden en slechtzienden. Voorafgaand aan de certificering hebben zorgprofessionals uit andere ziekenhuizen, die dagelijks zijn betrokken bij de zorg en behandeling van oogheelkundige patiënten, de afdeling bezocht. Tijdens de bezoeken bleek dat de afdeling vooral goed scoort op het gebied van o.a. de specifieke aandacht en voorlichting die de patiënt krijgt. Daarnaast heeft de afdeling het proces met betrekking tot macula- degeneratie goed op orde en wordt dit versterkt door het enthousiasme en de betrokkenheid van de artsen en het team. De afdeling oogheelkunde is trots op het behalen van het tweede certificaat. Naast het certificaat voor macula-degeneratie beschikt Ziekenhuis Tjongerschans ook over certificaten van Het Oogzorgnetwerk voor de behandeling van staar (cataract). Jaarlijks zetten de oogartsen en medewerkers van het ziekenhuis zich in om te voldoen aan de eisen die elk jaar worden aangescherpt. De certificaten maken het voor patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars duidelijk dat patiënten kunnen rekenen op uitstekende zorg en dienstverlening in Ziekenhuis Tjongerschans.