Zangavond met koor Our Choice

NOORDWOLDE -  Op zondagavond 2 oktober om 19.00 uur wordt er een zangavond gehouden in het kerkgebouw aan de Dwarsvaartweg 1 te Noordwolde, tegen over sporthal De Duker.

Deze avond komt de interkerkelijke zanggroep “Our Choice” uit Wolvega naar Noordwolde. Our Choice bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste leden. De zanggroep staat onder leiding van Jaring de Braak.   Our Choice heeft een rijk scala aan  goed in het gehoor liggende liederen. Naast de optredens van Our Choice is er ruime aandacht voor de samenzang. De liederen hiervoor zijn uitgezocht door gemeenteleden. De samenzang wordt begeleid op het kerkorgel door Johannes de Vries uit Wolvega. Om 18.30 uur zijn de deuren open. De toegang is vrij en iedereen is welkom.