De Wachtkamer

HEERENVEEN -   voor wie ook wel eens in een wachtkamer zit

Ik zat daar, in de wachtkamer, met een stelletje medegevangenen. Die, zo ze erbij zaten volgens mij alle hoop hadden gevestigd op; De grootste ontsnapping Ook wel de dood genoemd. U moet zijn bij de heer D Nieman Vertelde de lieftallige dame mij
D Nieman. Die naam spookte door mijn hoofd Terwijl ik met deze wandelende stilte meeliep Als je deze naam nu zou uitspreken als: Nieman D Dan zou je deze weledelgeleerde heer Volkomen recht doen.We hadden geen gesprek Deze man hield een kort monoloog En overhandigde mij een briefje, waardoor ik me weer heel even op de middelbare school waande. Daar kreeg je een briefje van de leraar mee voor de directeur. Hij mompelde iets onverstaanbaars, Wat weer geheel paste bij wat hij opgeschreven had. Het bleek een recept te zijn. En IK? Ik slik het allemaal maar.
foto van Gooitzen Woudstra