Zó was Heerenveen : Oude Kerkstraat omstreeks 1900

HEERENVEEN -   Rond 1900 was het nog bijzonder om gefotografeerd te worden. Een deel van de buurt is, al dan niet op verzoek van de fotograaf, uitgelopen om op deze, door de Werkgroep Oud-Heerenveen geselecteerde, foto te figureren.

De fotograaf staat met z’n rug naar het meest oostelijke deel van de Oude Kerkstraat (Nieuwstraat) en kijkt richting Vleesmarkt. Door deze straat liep tot de eenwording (1 juli 1934) de grens tussen Schoterland (links) en Aengwirden (rechts). In de meeste huizen van deze straat en haar zijstraatjes woonden handwerkslieden en hun gezinnen. Aan de linkerkant staat het café van Lammert Brugge, rechts zien we een aantal mensen op de stoep van de Spaar- en Voorschotbank. Lammert Brugge huurde in mei 1897 het pand  van ‘verver’ Jan Tjibbes Kerkhof, met de bedoeling er een café te beginnen. Daarvoor heeft Brugge op 1 april 1897 - hij woont dan nog in Luinjeberd - bij de gemeente Aengwirden een koffie-en drankvergunning verkregen en dit meteen op het uithangbord aan de gevel kenbaar gemaakt. Kerkhof verkoopt het pand in 1906 aan Lammert Brugge. In 1930 wordt het Kerkstraat nummer 75. In 1939 verkoopt Brugge het pand aan een drietal ‘beleggende’ kopers. Als nieuwe bewoner komt hier winkelier E. Doosje. Het huis ten oosten van Brugge heeft rond 1900 als vaste eigenaar-bewoners het gezin van timmerman Gerrit van der Werf en zijn vrouw Anna Hergarden eveneens afkomstig uit een timmermansgeslacht. Gerrit is in 1891 al overleden, maar Anna blijft hier met haar vier kinderen wonen. Jongste dochter en erfgename, modiste Anna Agatha van der Werf, verkoopt het ouderlijk huis op 11 maart 1911 aan koopman Freerk Gerbens Douma. De familie Douma exploiteert een aardappelhandel en laat er een bergplaats en een schuur bij bouwen. Het pand hiernaast (richting Nieuwstraat) behoort tot het bezit van de Algemene Armvoogdij Heerenveen, net als nog een viertal noordelijk aansluitende woningen. Deze zijn alle gelegen aan het straatje Lanenburg De klant die bij café Brugge het pand verlaat en mogelijk lichtelijk beneveld een plekje zoekt voor een sanitaire stop, krijgt bij de muur van het gebouw met de donkere deur de waarschuwing: “Verboden waterplaats”. Het bestuur van de in 1871 opgerichte Vereniging Spaar-en Voorschotbank sticht in 1890 een opvallend bankgebouw met een halsgevel met een rondboogtop. Op de gevel staan de woorden: ‘SPAAR EN VOORSCHOT BANK’.  Een uitgebreid verhaal over de Oude Kerkstraat is te vinden op http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/beeldmateriaal/foto-s-met-een-verhaal/8-cat-fotos-met-een-verhaal/108-hip-78