De Uitdaging: “Draagvlak creëren”

Heerenveen - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Siebren Siebenga, wethouder bij de gemeente Heerenveen.

Wethouder Siebren Siebenga (65) wilde vroeger graag veearts worden. Zijn vader was boer, zijn grootvader en overgrootvader ook, kortom: hij had wel wat met vee. Siebenga schreef zich in bij de opleiding diergeneeskunde in Utrecht, maar werd uitgeloot. Om een jaar te overbruggen, ging hij biologie studeren. Na een jaar schreef hij zich weer in bij de opleiding diergeneeskunde, maar werd weer uitgeloot. Hij maakte zijn studie biologie in Groningen af en haalde ook zijn onderwijsbevoegdheid. Siebenga heeft na zijn studie onder andere meegewerkt aan een lepra onderzoek, is als biologieleraar werkzaam geweest en was hoofd afdeling wildbiologie bij de Nederlandse Jagersvereniging. Sinds 2010 is hij wethouder bij de gemeente Heerenveen. Gemeenteraad “In de tijd dat ik werkzaam was bij de Nederlandse Jagersvereniging, zat ik onder meer in het bestuur van plaatselijk belang Aengwirden. Daar heb ik dertien jaar in het bestuur gezeten, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Destijds was de discussie in Heerenveen over het Megapark, het huidige IBF, Internationale Bedrijventerrein Friesland, hoe dat moest worden ingericht, ook vanuit het punt vanuit de omliggende dorpen. Mijn rol als voorzitter viel op en toen ben ik gevraagd om zitting te nemen in de gemeenteraad”, vertelt Siebenga. In 1994 schoof Siebenga aan in de raad voor de VVD. Dat de VVD hem vroeg, was niet heel vreemd. Zijn vader heeft meer dan 20 jaar in de gemeenteraad gezeten voor dezelfde partij. “Maar het is niet zo dat ik vroeger dacht: dat ga ik later ook doen. Het komt louter voort uit het verhaal van het lokale belang behartigen en hoe ik daar als voorzitter van plaatselijk belang mee omging.” Wethouder In 2002 werd Siebenga gevraagd om wethouder te worden, hij zei toen ‘nee’. Siebenga wilde nog andere dingen doen die moeilijk te combineren waren met het wethouderschap. Zo ging veel tijd zitten in het schrijven van een paar boeken. Toen in 2010 de vraag nog een keer kwam, zei Siebenga ‘ja’. “Daar heb ik geen moment spijt van gehad. Wat ik het leuke vind aan dit werk, is het ‘simultaan schaken’. Dat je tegelijkertijd op verschillende borden bezig bent. Op het ene bord ben je bezig met woningbouw en op het andere met infrastructuur en dan ben je weer bezig met afval.” Siebenga heeft de zogenaamde ‘harde sector’ in zijn portefeuille. Hij is verantwoordelijk voor onder andere de onderwerpen ruimtelijke ordening, milieu, woningbouw, vergunningen en infrastructuur. Draagvlak “Mijn uitdaging was en is: met voorstellen komen die op draagvlak kunnen rekenen bij de lokale bevolking, in het college van burgemeester en wethouders en uiteindelijk in de gemeenteraad. Die voorstellen moeten ertoe leiden dat Heerenveen vooruitkomt. Je kunt in jouw ogen nog zulke goede voorstellen hebben, maar die moeten wel op draagvlak kunnen rekenen. En dat betekent dat je aan de voorkant van het proces heel veel energie stopt in het overleg met lokale bevolking. Als je dat goed doet, heb je aan de achterkant van het verhaal, wanneer de bestemmingsplannen worden vastgesteld, geen of weinig bezwaren van de omwonende bevolking.” Een voorbeeld dat de wethouder noemt, is de organisatie van de bijeenkomsten over de op- en afritten K.R. Poststraat en Oranjewoud van de A32. “Daar hebben we plannen voor ontwikkeld en die plannen hebben we tijdens die bijeenkomsten besproken met omwonenden en gevraagd: hoe zou het in jullie optiek wellicht anders kunnen en moeten? Dat hoor ik graag. Eigenlijk krijg je dan gratis advies.” Bereikt De planning wat betreft het project ‘A32’, is dat in 2018 de schop in de grond gaat. Dat gaat Siebenga als wethouder waarschijnlijk niet meer meemaken: dit is zijn laatste termijn. “Als de aanpassingen klaar zijn, hoop ik dat de mensen hier in Heerenveen zeggen: daar hebben ze goede keuzes gemaakt. Ik vind het mooi dat we geld voor deze aanpassingen voor elkaar hebben gekregen en dat we in samenspraak met provincie en Rijkswaterstaat de plannen hebben kunnen maken. Al met al is er wel zo’n 30 miljoen euro mee gemoeid.” Waar Siebenga nog meer trots op is, wat hij heeft bereikt als wethouder, is de herinrichting van het Molenplein in Heerenveen. “Tegelijkertijd wordt er gebouwd en heringericht aan de Gedempte Molenwijk. Dat heeft jaren in het slop gezeten. De westkant van het centrum krijgt nu een geweldige upgrading.” Maar ook de nieuwe randweg in Akkrum is iets waar Siebenga tevreden over is. “Het plan was er al lang, maar is nooit echt van de grond gekomen. In een procestijd van ruim een jaar, kregen we groen licht en afgelopen juli is de randweg geopend.” Schilderijtjes zonder verf “Na deze termijn zit ik 24 jaar in het vak, ben ik 67 jaar en is het denk ik wel welletjes geweest. Tijd om te zeggen: nu moet een ander het maar bekijken.” Wat Siebenga daarna gaat doen, weet hij nog niet. “Ik houd ervan om met mijn handen bezig te zijn. Zo prepareer ik palinghuiden, zet ze aan elkaar en lijst ze dan in. Het zijn een soort schilderijtjes zonder verf.” In zijn werkkamer heeft Siebenga een aantal van deze ‘schilderijtjes’ hangen. Thuis heeft hij er nog een stuk of twintig. Naast deze hobby, is er ook een vierde boek in de maak. “Misschien dat ik bezig ga met een vijfde, het zit er wel in, zoiets. We zullen het zien.” Mieke van Veen