Thialf, Sportstad Heerenveen en Topsport NOORD slaan handen ineen

HEERENVEEN -  Thialf gaat samen met Sportstad Heerenveen en Topsport NOORD investeren in het nieuwe Innovatielab Thialf.

Dit Innovatielab zal in nauwe samenwerking met de KNSB en NOC*NSF werken aan sportinnovaties in het schaatshart van de wereld. Het doel is de schaatsbeleving en –prestatie te verbeteren en sportaccommodaties te optimaliseren. Optimale schaatsbeleving en -prestatie Door de zachte winters van de afgelopen jaren begint het oer-Hollands ijsgevoel licht af te nemen onder de Nederlanders. Het is daarom tijd voor een nieuw (digitaal) tijdperk binnen de schaats en skeeler wereld. Het Innovatielab Thialf zal zich richten op sportinnovaties die de fan- en schaatsbeleving kunnen verbeteren, zoals aangepast ijsplezier en digitale interactie tijdens wedstrijden. Verder zal het Innovatielab Thialf technologische innovaties inzetten om de schaatsprestatie te verbeteren. Nadruk zal daarbij liggen op materiaal, kleding, gezondheid en het meten, analyseren en monitoren van de schaatsprestatie.  Naast het optimaliseren van schaatsbeleving en –prestatie zal het Innovatielab Thialf ook op het gebied van sportaccommodaties innoveren. Thialf wil als schaatsaccommodatie het wereldwijde voorbeeld zijn voor een multifunctionele en (maatschappelijk) rendabele sportaccommodatie met optimale faciliteiten voor de topsport, breedtesport en fans. Met de oplevering van het nieuwe Thialf is er al meer openheid en ruimte gecreëerd. Het Innovatielab Thialf wil in aanvulling daarop innoveren op het gebied van ijs, energie, duurzaamheid, multifunctionaliteit, veiligheid en een interactief stadium.     Op 9 februari 2016 is Thialf gekwalificeerd als potentieel sportinnovator centrum door het Topteam Sport die aangesteld is door Minister Schippers van VWS. Naar aanleiding van deze benoeming hebben de drie kernpartners gezorgd voor de financiering van een Innovatiemanager. Op 15 augustus 2016 is de nieuwe Innovatiemanager, Inge Stoter (sportwetenschapper en voorheen manager van het Sport Science Institute Groningen), van start gegaan en op 30 augustus heeft de eerste brainstorm meeting met potentiele partners plaatsgevonden. Dit alles met als doel in 2017 een volwaardig sportinnovator centrum te worden.