PvdA Heerenveen wil aanpak verkeersproblemen De Knipe

DE KNIPE -  Plaatselijk Belang Meiinoar Ien De Knipe heeft in 2015 een dorpsenquête uitgeschreven voor een nieuwe Dorpsvisie. Deze zomer zijn de eerste resultaten gepresenteerd in de vorm van een verkeersplan.

De PvdA-fractie heeft onlangs, samen met Plaatselijk Belang, de situatie van een aantal verkeersproblemen bezocht. “Er zijn een aantal onoverzichtelijke kruisingen aan de Meijerweg”, aldus raadslid Jurjen Meijer. “Eerder heeft de raad, vanwege de financiën, besloten de verkeerssituatie in De Knipe niet aan te pakken. Nu de financiële situatie van de gemeente verbeterd is, wil de PvdA van het college weten of beheertaken naar voren gehaald kunnen worden, zodat de kruisingen aangepakt kunnen worden. De PvdA stelt hierover schriftelijke vragen aan het college.