Leren en werken en wonen in de voormalige ambachtsschool

HEERENVEEN -  – Op dinsdag 27 september organiseert de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen een lezing over de Ambachtsschool.Deze lezing wordt gegeven door Bert Jonker directeur/eigenaar van CLAFIS Ingenieus. CLAFIS is een landelijk opererend ingenieursbureau. Van de zeven vestigingen houden drie kantoor in monumentale panden die eigendom zijn van de organisatie. Met de aankoop van

deze monumentale panden versterkt CLAFIS haar visie dat technische innovatie en groei heel goed mogelijk zijn zonder oog te verliezen voor wat de historie ons heeft meegegeven. Behoud van ons erfgoed, in combinatie met innovatieve renovatie, past geheel in onze duurzaamheidsvisie, aldus Bert Jonker.  De geschiedenis van een schoolgebouw die de ontwikkeling van het technisch onderwijs in de afgelopen eeuw weerspiegelt. Het verhaal achter een prachtig monumentaal pand dat nu dienst doet als bedrijfsverzamelgebouw. Op dinsdag 27 september vertelt Bert Jonker de kroniek van zijn Technische School.
De geschiedenis start op 30 november 1908 toen het gebouw, dat ontworpen was door architect Brandsma en gebouwd werd door aannemers G. Bosma en L. v.d. Meulen in gebruik werd genomen. Tien jaar later telde de ambachtsschool 82 leerlingen. Tussen 1952 en 1957 was in een aantal fasen sprake van uitbreiding van het oorspronkelijke schoolgebouw. Bij het 50-jarig bestaan in 1958 telde de school 688 leerlingen. In mei 1991 kwam opnieuw een forse uitbreiding van de school tot stand. De bouwsom van deze verbouwing was ruim 6 miljoen gulden. Het oorspronkelijke gebouw in 1908 had inclusief de inrichting 36.000 gulden gekost. In 2010 werd het gebouw aan de Burgemeester Falkenaweg aangekocht door Jonker met het doel het gebouw om te vormen tot een bedrijfsverzamelgebouw met mogelijkheden voor ondernemen, eten en wonen. Nu zijn er een 18-tal kleinere en grotere ondernemingen gehuisvest. De lezing vindt plaats in het Kunstcafé van het Museum Heerenveen en begint om 19:30. Verdere informatie kan worden gevonden op www.werkgroepoudheerenveen.nl.